Misja

Caleffi jest liderem na rynku wysokiej jakości urządzeń i komponentów do ogrzewania, klimatyzacji oraz systemów dystrybucji wody użytkowej.

Sukces Firmy bazuje na polityce zapewnienia jakości na każdym etapie tworzenia produktu (Total Quality), w który angażujemy każdego naszego pracownika. Dotyczy to zarówno wstępnej fazy projektowania, aż do obsługi posprzedażowej naszych produktów.

Dla zapewnienia najwyższej jakości nawet małe rzeczy związane z produkcją czy projektowaniem są niezwykle ważne, wiemy i wierzymy że nawet poprawiając małe rzeczy jesteśmy w stanie wytworzyć pozytywny wpływ na finalną jakość produktu oraz cały system. Jesteśmy świadomi że każdy w naszej firmie swoim podejściem do wykonywanej pracy oraz osobistym zaangażowaniem i poświęceniem powinien czuć się zaangażowany jako istotny składnik całego procesu co przekłada się na końcową, wysoką jakość naszych produktów.

Naszym dążeniem, zarazem naszą filozofią jest propagowanie i wspieranie rozwiązań i wyborów które są wynikiem innowacyjności oraz pracy ludzi szanujących uniwersalne wartości moralne, oraz kulturę.

Działając w ten sposób szanujemy i odnosimy się sprawiedliwie do pracy i wyborów nas wszystkich.

Wizja

 • PRZYWÓDZTWO

  Jesteśmy wieloletnim liderem włoskiego ryku urządzeń, komponentów związanych z ogrzewaniem, klimatyzacją oraz instalacjami wody użytkowej dla użytkowników domowych i instytucjonalnych. Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera w tym zakresie.

 • GLOBALIZACJA

  Nasza Firma jest obecna w 70 krajach pragnąc być najbliżej Klienta pragniemy dostosowywać swoją ofertę i sposób działania możliwie jak najbardziej do lokalnych standardów.

  Zdecydowanie wierzymy w pozytywne skutki skoordynowanych działań na rynku międzynarodowym dla którego tworzymy przekaz dotyczący naszych rozwiązań oparty na wspólnych dla Wszystkich wartościach.

 • INNOWACJA

  Nie ustajemy w działaniach zmierzających do zintensyfikowania naszych aktywności związanych z prowadzonymi przez naszą Firmę programami badawczo – rozwojowymi dążąc do zaspokojenia prawdziwych i naturalnych potrzeb rynków na których jesteśmy obecni. Wiemy jak ważne, wręcz niezbędne jest stałe podnoszenie technicznej sprawności oraz jakości naszych urządzeń co jest nieodzowne w przypadku prowadzenia interesów na wielu rynkach na świecie.

Filozofia

 • OBSŁUGA KLIENTA

  Dążymy do sytuacji w której nasz dział obsługi klienta będzie idealnie zorientowany na potrzeby naszych klientów, zapewniając usługi dotyczące sprzedaży i wsparcia technicznego naszych produktów na najwyższym możliwym do osiągnięcia poziomie.

 • SZACUNEK DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

  W naszej aktywności podchodzimy z szacunkiem do zasobów z których korzystamy, zarówno jeśli chodzi o surowce do wytwarzania naszych produktów ale także energię wykorzystywaną w procesie ich  produkcji i dystrybucji w sposób możliwie oszczędny i świadomy.

 • ŚRODOWISKO PRACY

  Kształtujemy w sposób umożliwiający bezpieczną pracę, możliwie przyjemnej atmosferze, każdy z nas poinformowany jest o możliwym ryzyku i niebezpieczeństwach związanych z działalnością. Pracujemy w środowisku które stwarza możliwości i jest zachętą do dalszego rozwoju osobistego oraz zawodowego. 

 • SZKOLENIA ZAWODOWE

  Nieustający rozwój technologiczny w naszej branży stanowi dla nas wyzwanie, wiemy że decydujące dla nas aby utrzymać nasz rozwój jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 • REALCJE ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

  Nasze wewnętrzne relacje opierają się na zasadzie wzajemnej lojalności, transparentności oraz szerokorozumianej współpracy, wiemy że poszanowanie tych zasad we wzajemnych relacjach służy budowaniu dobrej atmosfery pracy i zapewnia rozwój osobisty oraz rozwój naszej Firmy.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORPORACYJNA

  W naszej działalności z szacunkiem podchodzimy do zagadnień związanych z oczekiwaniami społecznymi i środowiskowymi e rejonach naszych aktywności, w podejmowanych działaniach kierujemy się względami sprawiedliwości gospodarczej a zasady transparentności oraz otwartości publicznej są ważne dla działalności naszej Firmy.