14 Maart 2017

Waarom stijgt de stroomafwaartse druk van een drukverminderaar / reduceerventiel?

Een reduceerventiel is een toestel bij de ingang van de waterleiding dat de druk van de waterverdeling verlaagt en stabiliseert.

Het reduceerventiel moet correct geïnstalleerd worden zodat het  (1) toegangkelijk is voor onderhoud (aftap moet mogelijk zijn). Bij de installatie moet eveneens rekening gehouden worden dat stroomopwaarts een vuilfilter (Y-filter met serienummer 577 of door een filterpatroon met serienummer 5370 geplaatst wordt ter bescherming tegen onzuiverheden (2), en moet het stroomafwaarts worden beschermd tegen waterslag (3) of drukstijgingen als gevolg van de uitzetting van waterophopingen, door het gebruik van expansievaten (serie 556), veiligheidsgroepen voor boilers (serie 5261), of waterslagdempers (serie 525).

Een onjuiste installatie kan een ongewenste stijging van de stroomafwaartse druk van het reduceerventiel teweegbrengen. Wanneer bij de ingang geen behoorlijke filtering aanwezig is, kunnen onzuiverheden worden doorgeleid die zich kunnen afzetten op het slagpunt van de sluiter (1), die de doorstroom belemmeren, waardoor de stroomopwaartse druk de stroomafwaartse druk geleidelijk verhoogt. Dat probleem kan in de meeste gevallen worden verholpen door het patroon van de drukverlager te verwijderen nadat het apparaat is afgetapt en gereinigd, om de juiste slag te herstellen. Waterslag is een veel ernstiger probleem, waarbij een breuk kan ontstaan in het regelmembraan (2), met als gevolg dat er water naar buiten stroomt. De enige mogelijke oplossing in deze situatie is om het regelpatroon te vervangen door een ander patroon met dezelfde kenmerken. De toename van de stroomafwaartse druk van het reduceerventiel is evenwel niet altijd te wijten aan dit toestel: wanneer de warmwateropslag niet goed is beschermd – oftewel wanneer op de watertoevoerleiding geen expansievat van de juiste afmetingen en een veiligheidsgroep zijn aangebracht – wordt de waterexpansie die het gevolg is van de verhitting van het water, teruggevoerd naar de buis, waar het reduceerventiel terecht gesloten is, zodat de druk die wordt weergegeven op de stroomafwaartse manometer, toeneemt.

 

 

Reacties blogberichten