10 Januari 2020

Wat gebeurt er als de capillaire buis van een thermische veiligheidsaftap beschadigd is?

De thermische veiligheidsaftap is een zeer belangrijke veiligheidsvoorziening, volledig mechanisch en voorzien van een systeem met positieve werking, teneinde een goede werking te garanderen onder alle omstandigheden. Deze ventielen zijn gebouwd in overeenstemming met de Richtlijn 97/23/EG (PED), ingedeeld in categorie IV en bijgevolg voorzien van een CE-markering. Deze ventielen hebben de belangrijke taak om de aanvoer van brandstof, hetzij dieselolie, stookolie, LPG of methaangas, te onderbreken indien de temperatuur van de vloeistof in het systeem hoger is dan de kalibratiewaarde.

In de meeste gevallen is de overschrijding van de maximale aanvoertemperatuur een symptoom van een slechte werking van het controlesysteem van de generator, waardoor de regeleenheid de energieproductie niet meer kan stoppen op het juiste moment. De geleidingsvloeistof wordt daardoor op te hoge temperaturen gebracht en dreigt ernstige schade te veroorzaken aan het systeem of aan personen.

Het ventiel moet gemonteerd worden op de brandstofaanvoerleiding, eventueel verticaal, maar nooit op zijn kop, in overeenstemming met de door de pijl aangegeven stromingsrichting. Een voeler wordt op de aanvoerleiding van het systeem geplaatst binnen een meter van de uitgang van de generator, zodat hij de temperatuur van de geleidingsvloeistof goed kan voelen.

 

 

De dampspanningsvoeler (1) wordt via een capillaire buis, die naar behoren moet worden beschermd tijdens de installatie om samendrukkingen of overmatige krommingen te vermijden, verbonden met de elastische balg die het ventiel regelt (2). De toestandsverandering als gevolg van de temperatuurstijging zorgt ervoor dat de afsluiter wordt ontgrendeld en de brandstofvloeistof wordt aangevoerd die de generator voedt. Om het ventiel opnieuw in te schakelen, moet u wachten tot de watertemperatuur ten minste 10° C onder de ingestelde temperatuur daalt. Zodra een temperatuur binnen het veiligheidsgrenzen is bereikt, is het mogelijk de beschermingskap (4) te verwijderen en de afsluiter weer in de juiste stand te brengen door handmatig op de speciale drukknop te drukken (3).

De thermische veiligheidsaftap is een toestel met positieve werking. Dit betekent dat wanneer de voeler uitvalt of de capillaire buis breekt, de afsluiter van het ventiel automatisch in de gesloten stand gaat, waardoor de toegangsweg van de brandstof wordt geblokkeerd. Zodra de positieve werking heeft plaatsgevonden, kan het ventiel niet meer opnieuw worden ingeschakeld of gerepareerd, maar moet het worden vervangen door een nieuw ventiel met dezelfde kenmerken.

Reacties blogberichten