08 Oktober 2019

Hoe kiest u de juiste AUTOFLOW®?

De verwarmingsinstallaties evolueren de laatste jaren van de klassieke systemen met een constant debiet naar die met een variabel debiet, d.w.z. circuits geregeld door ventielen waarvan de open of gesloten stand fluctueert op basis van de behoeften.

Deze voortdurende fluctuaties resulteren in een continue verandering van de bedrijfsomstandigheden van de installatie, niet alleen voor wat betreft het betrokken debiet, maar ook voor de drukverschillen waaraan de gebruikers worden onderworpen.

Dergelijke veranderingen, die niet controleerbaar zijn met de klassieke systemen voor statische balancering, vereisen het gebruik van balanceerinrichtingen die kunnen werken onder wisselende omstandigheden. De AUTOFLOW® automatische debietregelaars kunnen, dankzij hun patronen met variabele geometrie, de hoeveelheid vloeistof die erdoor stroomt stabiel houden, zodat ze altijd zorgen voor de juiste toevoer van thermische energie voor het gecontroleerde deel van de installatie (vanaf minuut 3.23 van de video zou dit duidelijk moeten zijn).

 

Voor een correcte dimensionering van een AUTOFLOW® moet u dus het aan de gebruiker te garanderen debiet kennen, zodat u het juiste patroon kunt kiezen om in het ventiellichaam te plaatsen. Dit patroon zal de balancering van het systeem automatisch uitvoeren door zich aan te passen aan de verschillende bedrijfsomstandigheden. Het is echter belangrijk om de circulatiepomp te selecteren zodat hij de minimale opvoerhoogte garandeert die noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat het patroon van de AUTOFLOW® kan werken binnen zijn werkingsbereik. Eenmaal binnen zijn werkingsbereik zal de automatische debietregelaar de overmatige opvoerhoogte opvangen en zo de aanvoer van vloeistof constant houden voor de gebruiker. Om de keuze van de code te vereenvoudigen, heeft Caleffi een software ter beschikking gesteld op de website die in enkele stappen het juiste product aangeeft om in de bestelling te vermelden.

Reacties blogberichten