LEGIOMIX® 2.0, Rezervni digitalni regulator sa aktuatorom za hibridni miješajući elektronički ventil serije 6000, LEGIOMIX® 2.0.

Idi na
F0000970.png
Preuzmi u visokoj razlučivosti

Opis proizvoda

Rezervni digitalni regulator sa aktuatorom za hibridni miješajući elektronički ventil serije 6000, LEGIOMIX® 2.0.

Crteži i specifikacije

Broj dijela Napomena
3D modeli
Tekst ponude
Rezervni digitalni regulator sa aktuatorom za hibridni miješajući elektronički ventil serije 6000, LEGIOMIX® 2.0.
3D modeli
Tekst ponude
Rezervni digitalni regulator sa aktuatorom za hibridni miješajući elektronički ventil serije 6000, LEGIOMIX® 2.0.