Serija 664

Jedinica za prebacivanje i distribuciju prethodno sastavljena u kutiji za sisteme zračećih panela/ventilokonvektora.

Idi na
6640F1.png
Preuzmi u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

Jedinica za prebacivanje i distribuciju prethodno sastavljena u kutiji za sisteme zračećih panela/ventilokonvektora.
Oprema:
- distribucioni razvodnik za sisteme zračećih panela sa meračem toka i zapornim ventilima, izolovan,
- distribucioni razvodnik za sisteme ventilokonvektora sa radijatorskim zapornim ventilima sa unapred zadatom brzinom toka i zapornim ventilima, izolovan,
- trosmerni skretni ventil sa kontrolom u tri tačke, sa izolacijom i odstojnikom za sprečavanje kondenzacije
- komplet nepovratnog ventila,
- kutija.

Crteži i specifikacije

Broj dela
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Jedinica za prebacivanje i distribuciju prethodno sastavljena u kutiji za sisteme zračećih panela/ventilokonvektora. Oprema: - distribucioni razvodnik za sisteme zračećih panela sa meračem toka i zapornim ventilima, izolovan, - distribucioni razvodnik za sisteme ventilokonvektora sa radijatorskim zapornim ventilima sa unapred zadatom brzinom toka i zapornim ventilima, izolovan, - trosmerni skretni ventil sa kontrolom u tri tačke, sa izolacijom i odstojnikom za sprečavanje kondenzacije - komplet nepovratnog ventila, - kutija.
3D modeli
Tekst tendera
Jedinica za prebacivanje i distribuciju prethodno sastavljena u kutiji za sisteme zračećih panela/ventilokonvektora. Oprema: - distribucioni razvodnik za sisteme zračećih panela sa meračem toka i zapornim ventilima, izolovan, - distribucioni razvodnik za sisteme ventilokonvektora sa radijatorskim zapornim ventilima sa unapred zadatom brzinom toka i zapornim ventilima, izolovan, - trosmerni skretni ventil sa kontrolom u tri tačke, sa izolacijom i odstojnikom za sprečavanje kondenzacije - komplet nepovratnog ventila, - kutija.
3D modeli
Tekst tendera
Jedinica za prebacivanje i distribuciju prethodno sastavljena u kutiji za sisteme zračećih panela/ventilokonvektora. Oprema: - distribucioni razvodnik za sisteme zračećih panela sa meračem toka i zapornim ventilima, izolovan, - distribucioni razvodnik za sisteme ventilokonvektora sa radijatorskim zapornim ventilima sa unapred zadatom brzinom toka i zapornim ventilima, izolovan, - trosmerni skretni ventil sa kontrolom u tri tačke, sa izolacijom i odstojnikom za sprečavanje kondenzacije - komplet nepovratnog ventila, - kutija.
3D modeli
Tekst tendera
Jedinica za prebacivanje i distribuciju prethodno sastavljena u kutiji za sisteme zračećih panela/ventilokonvektora. Oprema: - distribucioni razvodnik za sisteme zračećih panela sa meračem toka i zapornim ventilima, izolovan, - distribucioni razvodnik za sisteme ventilokonvektora sa radijatorskim zapornim ventilima sa unapred zadatom brzinom toka i zapornim ventilima, izolovan, - trosmerni skretni ventil sa kontrolom u tri tačke, sa izolacijom i odstojnikom za sprečavanje kondenzacije - komplet nepovratnog ventila, - kutija.
3D modeli
Tekst tendera
Jedinica za prebacivanje i distribuciju prethodno sastavljena u kutiji za sisteme zračećih panela/ventilokonvektora. Oprema: - distribucioni razvodnik za sisteme zračećih panela sa meračem toka i zapornim ventilima, izolovan, - distribucioni razvodnik za sisteme ventilokonvektora sa radijatorskim zapornim ventilima sa unapred zadatom brzinom toka i zapornim ventilima, izolovan, - trosmerni skretni ventil sa kontrolom u tri tačke, sa izolacijom i odstojnikom za sprečavanje kondenzacije - komplet nepovratnog ventila, - kutija.
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Jedinica za prebacivanje i distribuciju prethodno sastavljena u kutiji za sisteme zračećih panela/ventilokonvektora. Oprema: - distribucioni razvodnik za sisteme zračećih panela sa meračem toka i zapornim ventilima, izolovan, - distribucioni razvodnik za sisteme ventilokonvektora sa radijatorskim zapornim ventilima sa unapred zadatom brzinom toka i zapornim ventilima, izolovan, - trosmerni skretni ventil sa kontrolom u tri tačke, sa izolacijom i odstojnikom za sprečavanje kondenzacije - komplet nepovratnog ventila, - kutija.