Pipe Sizer
PROGRAMSKA OPREMA

Pipe Sizer

Če morate določiti dimenzije cevi (za zrak in vodo) ali izračunati tlačne izgube, je rešitev oddaljena le nekaj klikov.

Caleffi Boru Boyutlandırıcı
Pipe Sizer
  • Program Caleffi Pipe Sizer omogoča izračun in dimenzioniranje cevi in kanalov za prenos vode ali zraka za vodovodne ali zračne sisteme.
  • Podatkovna baza aplikacije vsebuje najpogostejše vrste cevi, razdeljene po najpogostejših materialih, geometriji in velikosti, za vse uporabljene fizikalne količine pa je mogoče nastaviti želene merske enote.

Kaj lahko naredite s programom Pipe Sizer?

 

Aplikacija omogoča izračune za obe vrsti tekočin (voda - tudi mešanice vode in glikola - ali zrak) za različne namene:

 

Izračun porazdeljenih tlačnih izgub v obstoječih ali vnaprej izbranih ceveh

Porazdeljene tlačne izgube se nanašajo na dele linearnih cevi. Po izbiri vrste, velikosti in dolžine cevi, ki jo je treba izračunati, ter navedbi potrebnih podatkov, kot sta temperatura tekočine in nazivni pretok, aplikacija izračuna skupne tlačne izgube dela cevi, linearne tlačne izgube in hitrost tekočine pod določenimi pogoji.


Dimenzioniranje cevi

Če je treba dimenzionirati cevi, ta način omogoča izračun optimalne dimenzije cevi na podlagi projektnih parametrov, ki jih določi uporabnik. Poleg vrste in dolžine odseka cevi, ki ga je treba dimenzionirati, temperature tekočine in nazivnega pretoka je za dimenzioniranje cevi mogoče nastaviti tipične projektne  parametre z izbiro med linearnimi tlačnimi izgubami ali hitrostjo tekočine ali obema. Poleg tega je mogoče vnesti tudi maksimalno mejno vrednost za te parametre. Aplikacija nato izračuna dimenzije cevi, ki najbolj ustrezajo določenim projektnim pogojem. V primeru zračnih naprav aplikacija omogoča dimenzioniranje cevi z okroglim ali pravokotnim prerezom.


Izračun lokalnih tlačnih izgub

Lokalne tlačne izgube se nanašajo na neravne dele cevi, kot so ovinki, ozka grla, odcepi in podobno. Aplikacija z namensko grafično podporo omogoča izbiro ene ali več vrst lokalnih tlačnih izgub ter izračun posameznih vrednosti in skupne vsote.
 

Pipe Sizer Table & Diagrams
Tabele in diagrami

Pipe Sizer predstavlja evolucijo tabel za določanje tlačnih padcev. Naše tabele so pripomoček za načrtovanje, uporabiti pa jih je mogoče tudi kot referenčno orodje za teorijo, ki se uporablja za različne primere uporabe v obliki "Caleffijevega zvezka", ki je uporaben za lastno usposabljanje.

Preizkusite program Pipe Sizer

Izkušnje uporabnikov

 

"Zame je zelo uporaben za hitro dimenzioniranje, pa ne samo to."


"Tabele iz slavnih Doninellijevih brošur Caleffi ("Distribucijska omrežja") so takoj uporabne v tekoči in priročni aplikaciji."


"Če temu dodamo še poglavje s podatki o največjih premerih v mm za različne vrste, težo in vsebnostjo vode na meter vam dam 5 zvezdic."