BRSKAJ PO KATEGORIJI

Naprave za regulacijo diferenčnega tlaka

Regulacijski ventil diferenčnega tlaka ohranja konstantno razliko (na nastavljeni vrednosti) med tlakoma dveh točk hidravličnega tokokroga. Diferenčni by-pass ventil zagotavlja, da je pretok recirkulacije sorazmeren številu zaprtih ventilov ter in omejuje najvišjo vrednost diferenčnega tlaka, ki ga ustvarja črpalka.