201

Termostatska glava sa daljinskim senzorom

Opis: 

Termostatska glava za radijatorske ventile.
Sa daljinskim senzorom.
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 425,
426, 421, 422, 455, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 i 227.
Skala od ❄ do 5 koja odgovara temperaturnom rasponu od 7 °C do 28 °C.
Dužina kapilarne cevi 2 m.
Sa adapterom. 

Downloads

Crteži: 

Art.

Mala kutija

Velika kutija

201000

1

10

Slični proizvodi