315

Senzor protoka sa magnetnim kontaktom

Opis: 

Senzor protoka sa magnetnim kontaktom.
230 V – 0,02 A.
pmax radni: 6 bar.
Tmin÷Tmax = - 15÷100 °C.
Kontakti se zatvaraju sa porastom protoka:
156 l/h (1/2")
456 l/h (3/4")
Kontakti se otvaraju sa opadanjem protoka:
108 l/h (1/2")
348 l/h (3/4"

Downloads

Sertifikati: 

  • CE
  • WRAS

Crteži:

Art.

 

Mala kutija

Velika kutija

315400 

1/2”

1

50

315500 

3/4”

1

25