305

Nosač sigurnosnih elemenata od kompozitnog materijala

Opis: 

Nosač sigurnosnih elemenata od kompozitnog materijala za sisteme grejanja.
Sastoji se od: odzračnog ventila, sigurnosnog ventila i manometra.
Sa izolacijom.
Tmin÷Tmax: 5÷90 °C.
Do 50 kW.

Crteži: 

Art.

 

Mala kutija

Velika kutija

305572

3/4” 2,5 bar TÜV

1

5

305671

1” 1,8 bar

1

5

305673

1” 3 bar NF

1

5

305674

1” 4 bar bez izolacije

1 5