Caleffi hero Certificazioni mobile
Certificazioni Caleffi

Certificările

Caleffi urmăreşte în mod constant acoperirea celor mai importante standarde recomandate de normele ISO.

Certificările sistemului

Primul pas din acest drum lung a datează de acum douăzeci de ani când compania a obţinut pentru prima dată certificarea Sistemului de Management al Calităţii şi numeroase certificări de produs. Recent toate unităţile de producţie au obţinut certificarea Sistemului de Management al Mediului şi a procesului de export al mărfurilor. La ora actuală este în faza de realizare certificarea Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii la Locul de Muncă conform normei BS OHSAS 18001:2007, iar obiectivul intern din viitorul apropiat este de a obţine cele mai recente certificări legate de energie şi etică.

Certificările sistemului obţinute până în prezent sunt certificate de către organismele de certificare ICIM, BSI şi IQNet pentru Sistemul de Management al Calitatii, de organismul AEOF pentru simplificarea exportului de mărfuri, de către ICIM şi IQNet 14001 pentru sistemul de management al mediului.

Studii aprofundate

Pentru a ne asigura de faptul că Sistemul nostru de Management al Calității corespunde cu cerințele specificate în standardele de referință, Caleffi și-a luat angajamentul să se asigure că cerințele clientului și cele ale produselor sunt identificate, definite și îndeplinite în scopul de a crește satisfacția clienților. De asemenea Caleffi dezvoltă un sistem de îmbunătățire continuă, stabilește obiective comerciale cuantificabile, realizează condiții organizatorice și relaționale potrivite pentru a promova obiectivele identificate, importanța politicii de calitate fiind aplicată în toate departamentele companiei.

Certificatele valabile la acest moment sunt:

ANUARIE 2022: actualizare a certificării ISO 9001:2015 cu sigla Accredia în loc de UKAS
APRILIE 2021: Caleffi a obținut de către BSI certificarea actualizată ISO 9001:2015 până în mai 2024. Certificarea a fost extinsă la produsele VMC.
MAI 2018: Caleffi a obținut certificarea actualizată British Standard Institution (BSI) până în 2021 (certificat nr. FM 21654)
MAI 2017: reînnoirea UNI EN ISO 9001:2015 (certificări ICIM și IQNET). În ceea ce privește certificarea BSI, Caleffi a întreprins faza de „tranziție” la noile dispoziții normative 9001:2015.
APRILIE 2015: reînnoirea certificării BSI până în mai 2018.
MAI 2011: a șasea reînnoire a certificărilor ICIM și IQNet ca dovadă a menținerii corecte a Sistemului de Management al Calității și consolidarea imaginii firmei la nivel internațional.
APRILIE 2010: Sistemul de Management al Calității a fost actualizat la noul standard ISO 9001:2008
IULIE 2009: Caleffi a obținut actualizarea certificării British Standards Institution (BSI)
IULIE 2008: sistemele Caleffi de contorizare a căldurii sunt acoperite de certificarea BSI.
IUNIE 2008: Caleffi este premiată cu noul și prestigiosul certificat Golden Label, care se acordă pentru recunoașterea numeroaselor succese ale companiei
MAI 2008: un nou succes - certificările ICIM și IQNet au fost reînnoite până în 2011.

În scopul de a monitoriza standardele noastre de înaltă calitate, Caleffi măsoară periodic gradul de satisfacție a clienților noștri prin intermediul unui sondaj .

Rezultatele sunt utile pentru a determina atât meritele, dar și punctele critice. Rezoluția lor devine scopul nostru.

Sistemul de Management al Mediului Ambiant este un set de procese, proceduri, instrumente, modele puse în aplicare de către o organizație, toate formalizate în scopul de a îndeplini cerințele standardelor de referință. Organizațiile care obțin acest certificat își asumă un angajament real pentru a limita impactul direct asupra mediului (rezultat din activitățile sale) și indirect (aspectele de mediu asupra cărora se poate exercita o anumită influență), pentru a îmbunătăți reducerea emisiilor poluante, pentru a încuraja recuperarea și reciclarea deșeurilor, reducerea consumului de resurse și bunele practici de mediu. Angajamentul principal al organizatiei certificate este , de fapt, politica de îmbunătățire continuă a performanței sale de mediu.

Compania Caleffi, mereu conștientă de faptul că toate activitățile umane și industriale, prin urmare și cele proprii, se reflectă asupra mediului înconjurător, a ales în mod voluntar să adopte un Sistem de Gestiune al Mediului Ambiant pentru care în luna iunie a obținut certificarea în conformitate cu normativul UNI EN ISO 14001:2004. Acest sistem reglementează operațiunile companiei din perspectiva monitorizării și îmbunătățirii performanței sale de mediu și are ca obiectiv principal  prevenirea și reducerea impactului rezultat din activitățile sale.

Mai jos veți găsi certificatele obținute:

  • Certificatul ICIM este o dovadă de încredere în capacitatea Sistemului Caleffi de Gestiune a Mediului de a satisface cerințele specificate și a atinge obiectivele stabilite;
  • Certificatul IQNet, comandat de "The International Certification Network " dă valoare nominală  certificatelor emise de către membrii săi și extinde recunoașterea certificării sistemelor de calitate ale companiilor la nivel mondial în scopul de a promova transparența în comerțul internațional.

29 mai 2012: Caleffi a obținut Certificatul AEOF - Simplificări vamale / Siguranță ce poate fi solicitată de operatorii economici care doresc să beneficieze atât de proceduri vamale simplificate, cât și de  facilități legate de controlul vamal al siguranței.

Acestea se aplică operatorilor economici autorizați, adică operatorilor rezidenți de pe teritoriul vamal UE și titular ai unui certificat AEO emis de către Autoritatea Vamală a unui stat membru pe baza cerințelor și condițiilor stabilite de Comisia Europeană, inclusiv fiabilitatea și siguranța acestor operatori în cadrul rețelei internaționale de aprovizionare.

Certificarea AEOF este recunoscută la nivel european și agreată de către aproape toate țările occidentale; aceasta a rezultat dintr-un acord între UE și SUA la care au aderat ulterior multe alte țări, inclusiv Japonia, Elveția, Norvegia, Canada și China.

Operatorul care deține această certificare are mai multe avantaje atât operaționale, cât și comerciale:

  • mai puțină documentație, scanări și controale fizice reduse
  • ratament prioritar al transporturilor când sunt selectate pentru verificare
  • operatorul poate alege unde se pot efectua controalele
  • proceduri facilitate pentru a obține simplificările vamale disponibile în acel moment
  • mai puține informații solicitate în declarațiile sumare
  • notificarea prealabilă a rezultatelor pozitive ale circuitului de control vamal în ceea ce privește declarația sumară
  • recunoașterea reciprocă a programelor de siguranță cu țările din afara UE.

Rezumând, se garantează relații mai bune cu autoritățile vamale, mai puține întârzieri ale transporturilor, siguranță sporită și o comunicare mai eficientă între părțile implicate în lanțul logistic; cu alte cuvinte, avantaje semnificative pentru exporturile de bunuri.

Caleffi este foarte mulțumită de rezultatul obținut și, în urma parcursului efectuat și încheiat grație  ajutorului constant al autorităților și colaboratorilor, mulțumește ANIMA, companiei de servicii EasyFrontier, și domnului Familiari pentru coordonarea activității desfășurate de către funcționarii vamei Novara.