Spoorzone Delft

Spoorzone Delft in een nieuw kleedje

Datum

Delft (NL) vormt sinds enkele jaren het decor van ambitieuze werkzaamheden. Een ingrijpende verplaatsing van het treinspoor en de herinrichting van de openbare ruimte rond het Centraal Station herschiepen het historisch centrum in een enorme bouwplaats.
 
Knelpunten
De spoorlijn in Delft is aangelegd in de negentiende eeuw en loopt langs de historische binnenstad. Door de toename van het treinverkeer werd de spoorwegovergang een steeds grotere barrière in de stad. In de jaren zestig werd een treinviaduct onder het spoor aangelegd, maar het viaduct groeide op zijn beurt uit tot een  nieuw knelpunt. Het was niet berekend op het toekomstige treinverkeer en vormt een flessenhals voor de 350 treinen die er dagelijks passeren. Daarnaast veroorzaakt het treinverkeer in het viaduct veel geluidsoverlast voor de omwonenden, ontsiert het viaduct het historische stadsbeeld en het levert veiligheidsrisico's op. Bovendien is het Delftse station krap en voldoet het niet meer aan de eisen van deze tijd.
 
Naar een duurzame oplossing
Om aan die problemen tegemoet te komen, wordt gekozen voor  de aanleg van een spoortunnel met vier sporen, een verdubbeling van het huidige aantal. De keuze voor een tunnel maakt een grondige bovengrondse opwaardering van de stationsbuurt mogelijk. Voor de herontwikkeling van de Spoorzone in Delft werd vertrokken uit de volgende ideeën:

  • Leefbaarheid en ophef van ophef van barrières - De tunnel maakt een einde aan de overlast door het treinverkeer en de wijken aan weerszijden van het spoor sluiten beter op elkaar aan.
  • Aantrekkelijke binnenstadsrand - De westrand van de binnenstad wordt aantrekkelijker, met ruimte voor groen en water: op de spoortunnel komt een ruim stadspark.
  • Ruimte voor nieuwbouw - Er ontstaat ruimte voor ongeveer 1500 woningen en 50.000 m² kantoorruimte.
  • Centraal knooppunt voor het openbaar vervoer - Het ruime en goed bereikbare ondergrondse treinstation wordt gebouwd als onderdeel van een compact knooppunt voor openbaar vervoer. De Spoortunnel biedt ruimte voor een uitbreiding naar vier sporen, om in te spelen op de toename van het treinverkeer.

CrommeLijn
De bouw van de spoortunnel werd gegund aan de aannemerscombinatie 'CrommeLijn'. Naast de bouw van de spoortunnel van 2,3 kilometer bestaat hun opdracht uit de bouw van het ondergrondse station, de ondergrondse fietsenstalling en de parkeergarage langs de Spoorsingel. Ze staan ook in voor het bouwrijp maken van het gehele plangebied en een groot deel van de bovengrondse inrichting.
 
Droge brandblusinstallatie
In het station moet een (droge) brandblusinstallatie worden aangelegd. ImProvia, een technische ondernemingsgroep gespecialiseerd in engineering, project-, kennis- en onderhoudsmanagement, verzorgt het ontwerp en de keuze van componenten als pompen, appendages, enz. Dat deed het samen met Dynatech, een praktijkgericht advies- en ingenieursbureau actief in het ontwikkelen van zowel specialistische als multidisciplinaire oplossingen voor vraagstukken rond eenvoudige tot complexe en geïntegreerde technische systemen, processen en producten.