116 thermostatische regelaar

Recirculatiesystemen voor warm water eenvoudig inregelen

Datum
KIWA gekeurde thermostatische regelaar serie 1164

Recirculatiesystemen voor warm water eenvoudig inregelen

In een ongecontroleerd recirculatiesysteem voor sanitair warm water ontstaan er temperatuurverschillen in de verdeelcircuits, en grote warmteverliezen tussen de aanvoer- en de retourtemperatuur. Daarom is het noodzakelijk het recirculatienet te balanceren. Dat kan eenvoudig met de Caleffi thermostatische regelaars serie 1164. Ze verzekeren dezelfde temperatuur in elk afgetakt circuit en beperken zo het warmteverlies in het hoofdcircuit. Nieuw in de serie zijn de prijsgunstige regelaars instelbaar tot 65 °C, met knelkoppeling of binnendraadaansluiting. Ze kunnen een retourtemperatuur van 60 °C garanderen en verkregen daarom het KIWA keurmerk. 
 

Recirculatiecircuits automatisch ingeregeld

In grote warmwaterinstallaties in appartementsgebouwen, ziekenhuizen, hotels, campings, sportcomplexen en zo meer, komt er dankzij het recirculatiesysteem meteen warm water uit iedere kraan. Om continu de gewenste temperatuur te verzekeren in elk appartement, elke kamer of sanitaire eenheid, moeten de circulatieleidingen ingeregeld worden. Anders is er thermische onbalans, met warmere en koudere gedeeltes in het circuit.

De thermostatische regelaars serie 1164 zorgen voor de automatische balancering van recirculatiecircuits. De regelaars, geplaatst in elke aftakking van het hoofdcircuit, handhaven de ingestelde temperatuur in de verdeelcircuits door het inkomende debiet te regelen. Zo voorkomen ze een ongelijkmatige temperatuurverdeling.
 

Zo verzekert de serie 1164 de vereiste temperatuur

In de serie 1164 regelaars zit een regelpatroon dat bediend wordt door een thermostatisch element. Het regelpatroon moduleert het vloeistofdebiet op basis van de temperatuur van het inkomende water. Als die in de buurt van de ingestelde waarde komt, laat de afsluitklep steeds minder water door. Zo wordt het vloeistofdebiet dat de circulatiepomp voortstuwt verdeeld over de overige aangesloten circuits. Als de temperatuur afneemt, vindt het tegenovergestelde plaats en wordt de doorvoer weer geopend. Dankzij de regelaars bereiken alle delen van het leidingnet gegarandeerd de gewenste temperatuur.

De vereiste temperatuur wordt door een draaiknap op de regelaar ingesteld op een van de temperatuurwaarden op de schaalverdeling. De temperatuur wordt best zo’n 5 °C hoger ingesteld dan de gewenste retourtemperatuur, rekening houdend met de warmteverliezen langs de leiding, om de benodigde opvoerhoogte van de recirculatiepomp te beperken. De ingestelde waarde kan vergrendeld worden met een stelschroef.
 

Met respect voor regelgeving, gezondheid en milieu

Omdat de warmwatertemperatuur dankzij de thermostatische regelaars niet daalt in de verdeelcircuits naargelang de afstand met de boiler groter wordt, blijft het verschil tussen de aanvoer- en retourtemperatuur ook beperkt tot maximaal 5 °C. De serie 1164 regelaars bewaken de ingestelde temperatuur tot 65 °C, waardoor ze een retourtemperatuur van minstens 60 °C kunnen garanderen. Zo voldoet de installatie aan de wettelijke verplichtingen in Nederland en België, waar de retourtemperatuur respectievelijk minimaal 60° en 55° moet zijn voor desinfectie.

De serie 1164 regelaars bestaan uit materialen die gecertificeerd zijn voor contact met drinkwater. Het lichaam is van ‘low lead’ messing, met een laag loodgehalte en ontzinkingsvrije eigenschappen voor een hoge corrosiebestendigheid. 

De thermostatische regelaars serie 116 zijn goedgekeurd door de WRAS - KIWA autoriteit in het Verenigd Koninkrijk.
 

Flexibele aansluiting, onderhoud en controle

De serie 116 regelaar is beschikbaar in vier maatvoeringen: ½” en ¾” binnendraadaansluiting, en 15 en 22 mm knelkoppeling. Op elk type zit een dompelbuis waarin een thermometer geplaatst kan worden, om de werkelijke temperaturen in het warmwatercircuit op afstand te meten en te controleren. In de dompelbuis past ook een speciale dompelsonde met een diameter < 10 mm. Het regelelement kan bij elk type verwijderd worden van het ventiellichaam, zodat de installateur het gemakkelijk kan controleren, reinigen of vervangen. 
 

Ontzorging bij installatie en ontwerp

Alles is voorhanden om installateurs te ondersteunen bij het installatieontwerp met de thermostatische regelaars. Op de Caleffi website zijn alle technische kenmerken, BIM- en CAD-bestanden voorhanden. In de gedetailleerde technische documentatie staan de installatie en het onderhoud van de regelaars perfect omschreven, met duidelijke schema’s.