Serija 182

Jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću sklopljena u kontrolnoj zidnoj kutiji.

Idi na
1825d7a2l.png
Preuzmi u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

Jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću sklopljena u kontrolnoj zidnoj kutiji.
U kompletu sa:

  • jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću,- povratni razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;
  • povrati razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;
  • razvod protoka u kompletu sa meračima protoka sa skalom 0–5 l/m i ventilima za balansiranje protoka;- spojnica za završetke za cevi sa automatskim ispustom za vazduh i slavinom za ispuštanje;- sigurnosni termostat;
  • visokoefikasna pumpa, UPM3 Auto L 25–70;- kontrolna zidna kutija sa podnim nosačima.

Telo razvoda od mesinga.

Tehnički podaci

Maksimalni radni pritisak: 6 bar
Raspon podešavanja temperature: 25–55 °C
Napajanje: 230 V (AC)

Certifikati

CE

Crteži i specifikacije

Broj dela Priključak Odvodni priključak Širina
3D modeli
Tekst tendera
Jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću sklopljena u kontrolnoj zidnoj kutiji. U kompletu sa:jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću,- povratni razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;povrati razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;razvod protoka u kompletu sa meračima protoka sa skalom 0–5 l/m i ventilima za balansiranje protoka; - spojnica za završetke za cevi sa automatskim ispustom za vazduh i slavinom za ispuštanje; - sigurnosni termostat;visokoefikasna pumpa, UPM3 Auto L 25–70; - kontrolna zidna kutija sa podnim nosačima. Telo razvoda od mesinga. priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 3 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Raspon podešavanja temperature: 25–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Širina: 600 mm.
3D modeli
Tekst tendera
Jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću sklopljena u kontrolnoj zidnoj kutiji. U kompletu sa:jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću,- povratni razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;povrati razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;razvod protoka u kompletu sa meračima protoka sa skalom 0–5 l/m i ventilima za balansiranje protoka; - spojnica za završetke za cevi sa automatskim ispustom za vazduh i slavinom za ispuštanje; - sigurnosni termostat;visokoefikasna pumpa, UPM3 Auto L 25–70; - kontrolna zidna kutija sa podnim nosačima. Telo razvoda od mesinga. priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 4 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Raspon podešavanja temperature: 25–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Širina: 600 mm.
3D modeli
Tekst tendera
Jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću sklopljena u kontrolnoj zidnoj kutiji. U kompletu sa:jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću,- povratni razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;povrati razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;razvod protoka u kompletu sa meračima protoka sa skalom 0–5 l/m i ventilima za balansiranje protoka; - spojnica za završetke za cevi sa automatskim ispustom za vazduh i slavinom za ispuštanje; - sigurnosni termostat;visokoefikasna pumpa, UPM3 Auto L 25–70; - kontrolna zidna kutija sa podnim nosačima. Telo razvoda od mesinga. priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 5 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Raspon podešavanja temperature: 25–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Širina: 600 mm.
3D modeli
Tekst tendera
Jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću sklopljena u kontrolnoj zidnoj kutiji. U kompletu sa:jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću,- povratni razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;povrati razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;razvod protoka u kompletu sa meračima protoka sa skalom 0–5 l/m i ventilima za balansiranje protoka; - spojnica za završetke za cevi sa automatskim ispustom za vazduh i slavinom za ispuštanje; - sigurnosni termostat;visokoefikasna pumpa, UPM3 Auto L 25–70; - kontrolna zidna kutija sa podnim nosačima. Telo razvoda od mesinga. priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 6 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Raspon podešavanja temperature: 25–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Širina: 800 mm.
3D modeli
Tekst tendera
Jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću sklopljena u kontrolnoj zidnoj kutiji. U kompletu sa:jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću,- povratni razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;povrati razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;razvod protoka u kompletu sa meračima protoka sa skalom 0–5 l/m i ventilima za balansiranje protoka; - spojnica za završetke za cevi sa automatskim ispustom za vazduh i slavinom za ispuštanje; - sigurnosni termostat;visokoefikasna pumpa, UPM3 Auto L 25–70; - kontrolna zidna kutija sa podnim nosačima. Telo razvoda od mesinga. priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 7 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Raspon podešavanja temperature: 25–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Širina: 800 mm.
3D modeli
Tekst tendera
Jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću sklopljena u kontrolnoj zidnoj kutiji. U kompletu sa:jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću,- povratni razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;povrati razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;razvod protoka u kompletu sa meračima protoka sa skalom 0–5 l/m i ventilima za balansiranje protoka; - spojnica za završetke za cevi sa automatskim ispustom za vazduh i slavinom za ispuštanje; - sigurnosni termostat;visokoefikasna pumpa, UPM3 Auto L 25–70; - kontrolna zidna kutija sa podnim nosačima. Telo razvoda od mesinga. priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 8 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Raspon podešavanja temperature: 25–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Širina: 800 mm.
3D modeli
Tekst tendera
Jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću sklopljena u kontrolnoj zidnoj kutiji. U kompletu sa:jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću,- povratni razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;povrati razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;razvod protoka u kompletu sa meračima protoka sa skalom 0–5 l/m i ventilima za balansiranje protoka; - spojnica za završetke za cevi sa automatskim ispustom za vazduh i slavinom za ispuštanje; - sigurnosni termostat;visokoefikasna pumpa, UPM3 Auto L 25–70; - kontrolna zidna kutija sa podnim nosačima. Telo razvoda od mesinga. priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 9 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Raspon podešavanja temperature: 25–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Širina: 800 mm.
3D modeli
Tekst tendera
Jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću sklopljena u kontrolnoj zidnoj kutiji. U kompletu sa:jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću,- povratni razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;povrati razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;razvod protoka u kompletu sa meračima protoka sa skalom 0–5 l/m i ventilima za balansiranje protoka; - spojnica za završetke za cevi sa automatskim ispustom za vazduh i slavinom za ispuštanje; - sigurnosni termostat;visokoefikasna pumpa, UPM3 Auto L 25–70; - kontrolna zidna kutija sa podnim nosačima. Telo razvoda od mesinga. priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 10 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Raspon podešavanja temperature: 25–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Širina: 1000 mm.
3D modeli
Tekst tendera
Jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću sklopljena u kontrolnoj zidnoj kutiji. U kompletu sa:jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću,- povratni razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;povrati razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;razvod protoka u kompletu sa meračima protoka sa skalom 0–5 l/m i ventilima za balansiranje protoka; - spojnica za završetke za cevi sa automatskim ispustom za vazduh i slavinom za ispuštanje; - sigurnosni termostat;visokoefikasna pumpa, UPM3 Auto L 25–70; - kontrolna zidna kutija sa podnim nosačima. Telo razvoda od mesinga. priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 11 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Raspon podešavanja temperature: 25–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Širina: 1000 mm.
3D modeli
Tekst tendera
Jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću sklopljena u kontrolnoj zidnoj kutiji. U kompletu sa:jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću,- povratni razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;povrati razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;razvod protoka u kompletu sa meračima protoka sa skalom 0–5 l/m i ventilima za balansiranje protoka; - spojnica za završetke za cevi sa automatskim ispustom za vazduh i slavinom za ispuštanje; - sigurnosni termostat;visokoefikasna pumpa, UPM3 Auto L 25–70; - kontrolna zidna kutija sa podnim nosačima. Telo razvoda od mesinga. priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 12 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Raspon podešavanja temperature: 25–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Širina: 1000 mm.
3D modeli
Tekst tendera
Jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću sklopljena u kontrolnoj zidnoj kutiji. U kompletu sa:jedinica za regulaciju temperature sa zadatom vrednošću,- povratni razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;povrati razvod sa ugrađenim zaustavnim ventilima za termoelektrični aktuator;razvod protoka u kompletu sa meračima protoka sa skalom 0–5 l/m i ventilima za balansiranje protoka; - spojnica za završetke za cevi sa automatskim ispustom za vazduh i slavinom za ispuštanje; - sigurnosni termostat;visokoefikasna pumpa, UPM3 Auto L 25–70; - kontrolna zidna kutija sa podnim nosačima. Telo razvoda od mesinga. priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 13 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Raspon podešavanja temperature: 25–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Širina: 1000 mm.

Aplikacije

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Ova aplikacija omogućava određivanje veličine cevi i cevovoda za sprovođenje vode ili vazduha i izradu proračuna za njih, podjednako za hidraulična i pneumatska postrojenja.