Naša kompanija

Jedan smo od vodećih Italijanskih proizvođača komponenti za grejanje, klimatizaciju, vodovodne instalacije i sisteme koji koriste obnovljive izvore energije, za upotrebu u domaćinstvima i industriji, kao i dobavljač najsavremenijih instalacija u oblasti merenja toplote.

Godine 2017. odigralo se značajno preuzimanje preduzeća Cristina Rubinetterie.
Danas, grupu čine 4 preduzeća u njenom vlasništvu (CALEFFI, PRESSCO, RDZ, CRISTINA), 2 kontrolisana preduzeća sa više robnih marki (ALTECNIC, ALLVALVE) i 9 ogranaka.

Svaki od naših 10 pogona nalazi se u Italiji iz strateških razloga, što nam omogućava da obezbedimo stvarnu usklađenost sa standardima kvaliteta koje nameće ne samo međunarodna regulativa, već i određeni izbori preduzeća. Kontrola je efikasna i prati se unutar preduzeća u celom obimu proizvodnje.

Grupa Caleffi ima više od 1.460 zaposlenih širom sveta i distribuira proizvode u više od 90 zemalja uz konsolidovani promet od 426 miliona evra za 2021. godinu.

                          ČINJENICE I BROJEVI                          

                                   Promet €  / MLN                                   

Turnover Caleffi 2021                               
    (forecast)                                                                       
        

Investicije

Radna snaga

  • 1460 zaposlenih
  • +90ZEMALJA
  • 10 POSTROJENJA