70028

Ugradni ormarić za PLURIMOD EASY sa razdelnikom za fan-coil sisteme

Opis: 

Ugradni ormarić za PLURIMOD EASY sa razdelnikom za for fan-coil sisteme.
Kućište od pocinkovanog lima i obojena vrata RAL 9010 za unutrašnju ugradnju.

Ormarić je opremljen sa:
- 2 para loptastih ventila od 3/4” M,
- 2 cevi za ispiranje sistema u prvom prolazu; Tmax 55 °C,
- 2 x 1” razdelnik serije 662 (max 8 priključaka).

Opremljen kukucama za pozicioniranje vodomera serije 70005.

Crteži:

Codice

No. derivazioni

Derivazioni

70028B

2

3/4”

70028C

3

3/4”

70028D

4

3/4”

70028E

5

3/4”

70028F

6

3/4”

70028G

7

3/4”

70028H

8

3/4”