692

Termometar u čauri

Opis: 

Termometar u čauri.
Priključak: 1/2″.

Crteži: 

Art.

Dužina priključka

°C

Mala kutija

Velika kutija

692000

45 mm

0÷120

1

-

Slični proizvodi