688

Termometar

Opis: 

Termometar.
Priključak: centralni 1/2″.
Sa priključkom.
Ø80 mm.
Klasa tačnosti: UNI 2.
 

Crteži: 

Art.

Dužina priključka

°C

Mala kutija

Velika kutija

688000

45 mm

0÷120

1

10

688010

100 mm

0÷120

1

5

Slični proizvodi