311

Sigurnosni ventil. Priključci Ž-Ž

Opis: 

Sigurnosni ventil.
Priključci: Ž-Ž.
Otvaranje pri pnom: 20 %.
Zatvaranje pri pnom: 15 %.
Snaga: 110 kW.
Tmin÷Tmax: 5÷110 °C.
U skladu sa standardom NF P 52-001 - Klasa 2.

Downloads

  • Tehnička brošura

Sertifikati: 

  • ACS
  • NF
  • WRAS

Crteži: 

Art.

 

Mala kutija

Velika kutija

311431

1/2" 3 bar

1

50

 

Slični proizvodi