314

Sigurnosni ventil. Priključci M-Ž. Sa manometrom

Opis: 

Sigurnosni ventil.
Priključci: M-Ž.
Otvaranje pri pnom: > 20 %.
Zatvaranje pri pnom: < 20 %.
PN 10.
Tmin÷Tmax: 5-110 oC.
Tmaxmanometra: 90 oC.
Fabrički podešen: 2,5–3–6–7–8 bar.

Downloads

  • Tehnička brošura

  • Tehničko uputstvo

Sertifikati: 

  • ACS
  • CE1115
  • WRAS

Crteži: 

Art.

 

Mala kutija

Velika kutija

314425

1/2" sa manometrom

1

50

314430

1/2" sa manometrom

1

50

314460

1/2" sa manometrom

1

50

314470

1/2" sa manometrom

1

50

314480

1/2" sa manometrom

1

50

314432

1/2” 3 sa priključkom za manometar

1

50

314462

1/2” 6 sa priključkom za manometar

1

50

Slični proizvodi