626

Senzor protoka. Za cevi od 1" do 8"

Opis: 

Senzor protoka.
Za cevi od 1" do 8".
250 V (ac) – 15 (5) A.
pmax radni: 10 bar.
Tmin÷Tmax = - 30÷120 °C.
Klasa zaštite: IP 54.

 

Downloads

  • Tehnička brošura

  • Tehničko uputstvo

  • Deklaracija o usklađenosti

Sertifikati: 

  • ACS
  • CE

Crteži:

3D cad

BIM model

Art.

 

Mala kutija

Velika kutija

626600 

 1”

1

5

626009 

 podesiva traka

1

-