5330

Rezervni uložak za reducir pritiska

Opis: 

Rezervni uložak.
Za reducire pritiska serije 5330, 5331, 5332, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338 i 5339.

Downloads

Crteži: 

Art.

533000

1

100

Slični proizvodi