789

RAL9010 obojena hidraulička zadnja ploča u kompletu sa cevima sa priključcima na dnu

Opis: 

RAL9010 obojena hidraulička zadnja ploča u kompletu sa cevima sa priključcima na dnu.

Sadrži:
- Ram
- Čelične cevi
- 3/4" M ručni zaporni ventili.

Dubina: 60 mm

Downloads

Crteži:

Code

Use

789020

SATK20

789030

SATK30 - SATK40