671

Predmontirani razdelnici od kompozitnog materijala sa 1" Ž priključkom i sa 3/4" M izlazima

Opis: 

Predmontirani razdelnik.
pmax radni: 6 bar.
Tmin÷Tmax: 5÷60 °C.
Sastavljen od:
- razdelnika sa ugrađenim meračima protoka i regulacionim ventilima protoka;
- sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava;
- završnog sklopa koji sadrži automatski odzračni lončić sa higroskopnim čepom, ventil za pražnjenje i slavinu za punjenje/pražnjenje;
- para loptastih zaustavnih ventila;
- termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika;
- nalepnica za označavanje prostorija;
- para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić;
- priključnog adaptera art. 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju);
- šablona za sečenje cevi art. 675002 (u pakovanju).

Downloads

Crteži:

Art.

Priključci

Br. Izlaza

Izlazi

Mala kutija

Velika kutija

6716C1

1” Ž

x 3

3/4” M

1

-

6716D1

1” Ž

x 4

3/4” M

1

-

6716E1

1” Ž

x 5

3/4” M

1

-

6716F1

1” Ž

x 6

3/4” M

1

-

6716G1

1” Ž

x 7

3/4” M

1

-

6716H1

1” Ž

x 8

3/4” M

1

-

6716I1

1” Ž

x 9

3/4” M

1

-

6716L1

1” Ž

x 10

3/4” M

1

-

6716M1

1” Ž

x 11

3/4” M

1

-

6716N1

1” Ž

x 12

3/4” M

1

-

6716O1

1” Ž

x 13

3/4” M

1

-

6716P1

1” Ž

x 14

3/4” M

1

-

 

Slični proizvodi