689

Manometar sa Burdonovom cevi. Priključak: radijalni 3/8″

Opis: 

Manometar sa Burdonovom cevi.
Priključak: radijalni 3/8″.
Sa priključkom.
Ø80 mm.
Klasa tačnosti: UNI 2,5.
Tmin÷Tmax: - 20÷90 °C.

Za visoke pritiske, vidi manometar serije 557.

Crteži:

BIM model

Art.

m w.g.

Mala kutija

Velika kutija

689010

0÷10

1

20

689016

0÷16

1

20

689025

0÷25

1

30