CBN664

Izolacija za razdelnike serije 664

Opis: 

Izolacija za razdelnike serije 664.
Za sisteme grejanja i hlađenja.
Koristiti sa ormarićima serije659..4
(Podesiva dubina od 110 do 140 mm).

Crteži:

BIM model

Art.

 

Mala kutija

Velika kutija

CBN6646F1 

za razdelnike od 2 do 6 izlaza

1

-

CBN6646N1

za razdelnike od 7 do 12 izlaza

1

-

CBN6646O1

za razdelnike sa 13 izlaza

1

-