544

Ispusni termički ventil, sa aktivnom sigurnošću

Opis: 

Ispusni termički ventil, sa aktivnom sigurnošću.
Sa automatskim dopunjavanjem.
Za kamine i kotlove na čvrsta goriva.
pmax radni: 6 bar.
Tmin÷Tmax: 5÷110 °C.
Tmin÷Tmax prostora: 1÷50 °C.
Fabrički podešen: 100 °C (0/-5 °C).
Protok pražnjenja za Δp 1 bar i T=110 °C: 1600 l/h.
Dužina kapilarne cevi: 1300 mm.

 

Downloads

  • Tehnička brošura

  • Tehničko uputstvo

Crteži:

Art.

 

Podešavanje

Mala kutija

Velika kutija

544400 

1/2”

100 °C

1

10