765

Distribuciona jedinica za grejanje

Opis: 

Distribuciona jedinica za grejanje.
Sa izolacijom.
Priključak za protokomer.
Priključci za uronske sonde.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Priključci: 1” Ž.
Priključci sa kotla: 1 1/2” M.
Međuosno rastojanje: 125 mm.
Sa UPM3 Auto L 25-70 pumpom.

Grupa je reverzibilna - moguće je premestiti razvod sa desne na levu stranu.

Downloads

Codice 

Attacco

Conf. Imballo

765600HE

1” F 

1 -