5450

DIRTMAGMINI® - Odvajač nečistoće sa magnetom za ugradnju ispod kotla i sa zaustavnim ventilom priključci spojnicama Ø 22 mm

Opis: 

Odvajač nečistoće sa magnetom za ugradnju ispod kotla i sa zaustavnim ventilom.
Telo od tehnopolimera.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo. 
Priključci: Ø 22 mm. 
pmax radni: 3 bar.
Tmin÷Tmax: 0÷90 °C.
PATENT NA ČEKANJU.

Downloads

Crteži: 

Art.   Mala kutija Velika kutija
545022

 

Ø 22 

1 5