675

Cevni termometar

Opis: 

Cevni termometar.
Za cevi sa spoljašnjim prečnikom od 15 do 18 mm.
Temperaturna skala: 5÷50 °C.
Termička tečnost: alkohol.
Termička provodna pasta se isporučuje u pakovanju.

Downloads

Crteži:

Art.

Mala kutija

Velika kutija

675900

10

100