5709

C3 FAST CLEANER

Opis: 

Uklanja mulj, kamenac i naslage. 
Doziranje:
400 ml proizvoda je dovoljno za obradu 150 litara
vode u sistemu
.

Downloads

  • Tehnička brošura

Crteži: 

Art.

 

Mala kutija

Velika kutija

570915

0,4 l

1

-