Caleffi dirt water
15 Luty 2022

Co z tą mocą?

W dzisiejszym wpisie chciałbym odpowiedzieć na  jedno z najczęściej zadawanych pytań w trakcie naszych szkoleń technicznych dotyczących separacji powietrza jak i separacji zanieczyszczeń:  A dla jakiej mocy jest to urządzenie?

W tym miejscu zawsze zwracam uwagę osobie pytającej, że posługiwanie się mocą urządzenia może być bardzo złudne, a zastosowanie tej wartości w odniesieniu do danego urządzenia bez znajomości innych parametrów pracy instalacji, może wręcz spowodować nieprawidłowe działanie systemu. 

Natężenie przepływu 

Bezpiecznym parametrem do doboru poszczególnych elementów, takich jak separatory czy sprzęgła hydrauliczne będzie zawsze natężenie przepływu. Dlaczego?
Odpowiedź na to pytanie znajdziemy analizując wzór dla obliczenia wymaganego natężenia przepływu zamieszczony poniżej:

gdzie:

G – obliczeniowe natężenie przepływu w kg/s
Qogrz– obliczeniowa moc cieplna [W],
cw – ciepło właściwe wody 4186 [J/(kg×K)],
tz – obliczeniowa temperatura wody zasilającej instalację [°C],
tp – obliczeniowa temperatura wody powracającej z instalacji [°C]

Istotnym parametrem będzie tutaj tz oraz tp, a w zasadzie ich różnica, która będzie miała wpływ na wartość wymaganego natężenia przepływu.
Prześledźmy tę zależność na podstawie dwóch przypadków, tego samego budynku, w którym zastosujemy dwa różne źródła ciepła.

 

Przypadek I

  • instalacja wyposażona w kocioł gazowy 
  • parametry pracy: moc wymagana 10 kW; temperatura zasilania 65 °C; temperatura powrotu 50 °C, medium woda
    na podstawie ww. zamieszczonego wzoru otrzymujemy natężenie przepływu:

G =0,16 kg/s = 0,57 m3/h 

Chcąc dobrać dla tego układu polimerowy separator zanieczyszczeń z serii DIRTMAG® posłużymy się tabelą zamieszczoną poniżej pochodzącą z dokumentacji technicznej:

Na tej podstawie dobieramy urządzenie DN 20 lub DN 25.

 

 

Przypadek II

  • instalacja wyposażona w pompę ciepła
  • parametry pracy: moc wymagana 10 kW; temperatura  zasilania 35 °C; temperatura powrotu 30 °C, medium woda
  • na podstawie ww. zamieszczonego wzoru otrzymujemy natężenie przepływu

G =0,48 kg/s = 1,72 m3/h 

Na podstawie tej samej tabeli w tym przypadku dobierzemy urządzenie DN 32!

Ten przypadek pokazuje doskonale, jak ogromny błąd możemy popełnić posługując się do doboru elementów tylko i wyłącznie samą mocą urządzenia. 

 

Dlaczego w przypadku separatorów zanieczyszczeń odpowiedni dobór ma tak duże znaczenie?

Separatory zanieczyszczeń naszej firmy to urządzenia grawitacyjne, które wykorzystują w swoim działaniu zjawisko opadania cząstek. Tego typu rozwiązanie gwarantuje wysoką sprawność w trakcie normalnej pracy instalacji,  ponieważ zbliżone wymagania odnośnie maksymalnej prędkości wody są również stosowane podczas wymiarowania innych elementów systemu. Oznacza to, że takie rozwiązanie naturalnie wpisuje się w charakterystykę pracy całego układu.

W przypadku separatorów grawitacyjnych prędkość przepływu przekłada się na sprawność usuwania zanieczyszczeń. Potwierdzeniem tej zależności jest zamieszczony poniżej wykres pochodzący z testów przeprowadzonych dla separatorów z serii DIRTCAL. W przypadku prędkości 0,5 m/s skuteczność separacji drobnych cząstek przy stałej ilości cykli jest znacząco wyższa niż w przypadku kiedy prędkość czynnika wynosiła 1 m/s.

 

Jeśli dobierzemy separator tylko i wyłącznie na podstawie mocy może okazać się, że nie spełnimy wymagania dotyczącego maksymalnej prędkości przepływu, a co za tym idzie drastycznie obniża się sprawność usuwania zanieczyszczeń. 
 

Podsumowując: Moc to nie wszystko!!!

 

Przemysław Dutka
przemyslaw.dutka@caleffi.com
668 652 314

 

Komentarze do postów na blogu