SATK afleversets voor duurzaam comfort

Datum

Het gebruik van installaties met een variabel debiet is een uitstekende strategie om het energieverbruik van gebouwen te verlagen, alsook de co2-uitstoot te verminderen van verwarmings- en koelsystemen en systemen voor de productie van sanitair warm water (SWW). Met dit type installatie kunnen warmteverliezen, die bij de warmteverdeling optreden, namelijk aanzienlijk worden beperkt. Dit omdat de pompen enkel werken met het minimaal benodigde debiet om de gewenste warmte te verplaatsen, wat een energiebesparing van 40% oplevert ten opzichte van systemen met een constant debiet. Ook kan de installatie, met een geschikt regelsysteem, worden gekoppeld aan hernieuwbare energiebronnen of bronnen met een lage temperatuur.

Minder warmteverlies en minder kosten

In tegenstelling tot gecentraliseerde systemen met SWW-productie in het centrale verwarmingssysteem, zijn er bij afleversets minder leidingen nodig vanuit het centrale systeem naar de appartementen toe: slechts 2 in plaats van 5. Dit levert een aanzienlijk voordeel op in de vermindering van warmteverliezen én in het wegvallen van de kosten die de pomp maakt om het warm water te blijven recirculeren. Het water blijft rondgaan zodat dit de gewenste gebruikerstemperatuur behoudt, om zo het thermisch comfort van de eindgebruiker te garanderen.

Recirculatie

Men mag ook niet vergeten dat verschillende normen voor warmwaterdistributie vereisen dat de watertoevoer binnen 30 seconden nadat de kraan wordt opengedraaid, op ontwerptemperatuur moet zijn. Dit kan ertoe leiden dat er een recirculatieleiding in het appartement moet worden gelegd, waardoor de berekening van het SWW-verbruik bijzonder moeilijk wordt. Niet al het water dat de woning binnenkomt, wordt immers verbruikt. Zulke recirculatienetten hebben ook de maken met serieuze balansproblemen, omdat elke aftakking een beperkt debiet moet voeren.

Installaties met instant warmwater hebben geen recirculatie nodig en de responstijd van een afleverset hangt uitsluitend af van zijn positie in de woning en de snelheid van zijn interne regeling. De SATK afleversets zijn uitgerust met een elektronische regeling die automatisch de stappenmotor aanstuurt, welke ervoor zorgt dat het water continu op de gevraagde temperatuur blijft, zelfs bij plotselinge veranderingen in het debiet. Om de reactietijd van de unit verder te beperken, kan de optie ‘voorverwarming van de warmtewisselaar’ worden geactiveerd om het toestel constant op bedrijfstemperatuur te houden.

Geen risico op legionellabesmetting

Lokale SWW-productie elimineert de omstandigheden voor de ontwikkeling van de legionellabacterie, omdat warm water alleen wordt geproduceerd wanneer het nodig is. Hierdoor is er geen thermische desinfectie van het distributienetwerk nodig.

Voorrang warmwaterproductie ten opzichte van verwarming

Als een verwarmingsvraag tegelijk met een warmwatervraag wordt gedaan, krijgt de warmwaterproductie voorrang. Dit betekent dat het comfort maximaal is, waarbij het volledige primaire debiet beschikbaar is voor een mogelijke piek tijdens het water aftappen.

Ontworpen voor integratie met hernieuwbare energiebronnen

Het bidirectionele ontwerp, samen met de elektronische debietregeling, minimaliseert de retourtemperatuur en maakt het mogelijk alternatieve energieën te integreren en warmtebronnen met een lage temperatuur te gebruiken.

Eenvoudig en minder onderhoud

Het grootste risico voor een systeem voor de productie van instant warm water, of het nu gaat om een boiler of een warmtewisselaar, is kalkvorming in de warmtewisselaar. Hoe hoger de temperatuur van het sanitair warm water, hoe groter het risico van kalkaanslag. Dankzij de elektronische regeling die ervoor zorgt dat de warmwaterproductie direct op de juiste temperatuur is (zonder gebruik te maken van thermostatische mengkranen stroomafwaarts van de wisselaar), is de watertemperatuur in de warmtewisselaar zo laag mogelijk. Bovendien sluit de primaire modulerende klep uiterst snel nadat er water wordt getapt, zodat er geen oververhitting plaatsvindt van het water dat zich op dat moment nog in de wisselaar bevindt. Het uitwisselingsrendement wordt daarmee geoptimaliseerd, terwijl het risico op kalkvorming tot een minimum wordt beperkt.

De warmtewisselaars van de SATK-serie zijn zo ontworpen dat alle onderdelen bij onderhoud zeer gemakkelijk toegankelijk zijn. Het vervangen van belangrijke of grote onderdelen hindert de andere onderdelen daarom niet.

Bediening op afstand

De afleverset heeft de dubbele functie van gebruikersinterface en kamerthermostaat. Deze kan worden geïnstalleerd op de afleverset zelf of op de muur, deze plek is uiteraard bepalend voor de aansturing van de verwarmingsfunctie.

De uitlezing en regeling kan vanop afstand plaatsvinden via Mod-BUS, en een koppeling met gebouwbeheersystemen is mogelijk. De data kan snel verzameld worden vanuit de unit(s) waardoor men kan afleiden wanneer onderhoudsbeurten ingepland moeten worden (predictive maintenance).