Browse door de categorieën van

Keerkleppen

De keerklep tegen verontreiniging is een waterbeveiligingssysteem dat in staat is om de terugkeer van vervuild water in de leidingen van het waterleidingnet te verhinderen. Een dergelijk verschijnsel kan zich voordoen als gevolg van drukvariaties in het distributienet waardoor de stroomrichting wordt gekeerd. De keerklep wordt in drinkwatersystemen tussen het openbare waterleidingnet en het leidingnet van de gebruiker geïnstalleerd en verhindert het contact tussen het water in de twee netten, omdat de keerklep automatisch sluit bij terugstromend water.