Apartment Control Unit 539H

Gecombineerde groep voor drukregeling in huishoudelijke watersystemen

Datum
Apartment Control Unit

Gecombineerde groep voor drukregeling in huishoudelijke watersystemen

De Apartment Control Unit is een gecombineerde groep voor drukregeling speciaal voor appartementsgebouwen. Hij beschermt de hele drinkwaterinstallatie tegen schade door te hoge druk. Daarnaast zorgt hij voor een hoog watercomfort in elk appartement. De 539H combineert drie componenten in één systeem: een afsluitkraan, een reduceerventiel met filter en een EA-keerklep. Een unieke, gepatenteerde oplossing die jou een aanzienlijke tijd- en plaatsbesparing oplevert.

Drie drukregelingscomponenten slim gecombineerd

Met de drie ingebouwde componenten samen zorgt de Apartment Control Unit voor een comfortabele en veilige drukregeling. Het reduceerventiel met filter verlaagt de druk van het water uit het leidingnet. Zo beschermt het alle elementen van de installatie tegen te hoge druk en zorgt het voor een stabiel debiet. De keerklep, verplicht in elke drinkwaterinstallatie, voorkomt dat water uit de installatie terugstroomt in het leidingnet. Met de kogelkraan kun je de waterleiding van elk appartement afsluiten voor onderhoud en testen. Je plaatst de 539H aan de inlaat van de warm- en koudwaterleiding van ieder appartement, eventueel in combinatie met een mengventiel voor een constante uitvoertemperatuur. 

All-in-one: tijd- en plaatsbesparend

Op het vlak van installatie biedt deze innovatieve oplossing meerdere voordelen. De plaatsing van de gecombineerde groep – horizontaal of verticaal – vraagt aanzienlijk minder van je tijd dan het afzonderlijk plaatsen van drie verschillende componenten. Door het beperkt aantal koppelingen slinkt ook de kans op lekkages die tijd zouden roven na de installatie. Zeer handig in kleine ruimtes: de compacte combi-groep neemt bijna de helft minder plaats in als de drie afzonderlijke onderdelen achter elkaar. Bovendien zijn zowel het patroon als de keerklep vervangbaar. 

Eenvoudige installatie, instelling en onderhoud

Je plaatst de groep hoe het best past: horizontaal of verticaal. Met de twee voorziene vijsgaten bevestig je hem eenvoudig aan de wand. Je sluit hem gemakkelijk aan op een watermeter en andere apparatuur op de waterleidingen. De ingestelde druk verhoog of verlaag je met een draai aan de schroef bovenaan. 

Of de Apartment Control Unit nu links of rechts, horizontaal of verticaal is aangesloten, je kunt hem altijd even gemakkelijk uitlezen en onderhouden. Het patroon met het reduceerventiel en filter kun je eruit nemen voor inspectie, reiniging en onderhoud. Ook de keerklep is gemakkelijk te inspecteren en te verwijderen. Via een testpoort kun je de afdichting van de keerklep controleren. 

Conform de wettelijke bepalingen en normen

De 539H is gemaakt met een innovatieve legering met een extreem laag loodgehalte, lager dan 0,1 %, en ontzinkingsbestendige eigenschappen. Het voldoet perfect aan de huidige wettelijke bepalingen voor contact met drinkwater. Het reduceerventiel is gecertificeerd volgens EN 1567. Het is dus geschikt voor water tot 80 °C. De EA keerklep is gecertificeerd volgens EN 13959. De kogelkraan maakt regelmatige controle van de gecombineerde groep mogelijk zoals vereist door de EN-norm 806-5. De groep voldoet aan de WRAS-specificaties in het Verenigd Koninkrijk, de KIWA UK- en ACS-specificaties. Op dit moment worden de trajecten voor de Kiwa (Nederland) en Belgaqua (België) keurmerken afgerond.

Full option met isolatie en manometers

Om warmteverliezen te beperken en condensvorming tegen te gaan, kun je een isolatie-accessoire rond de groep aanbrengen. Dankzij aangepaste schroefgaten in het accessoire blijft de wandbevestiging van de groep even gemakkelijk als zonder isolatie. Het isolatiestuk bestaat uit drie delen: een boven- en een onderdeel en een element onder de hendel van de afsluitkraan. Daardoor moet je de hendel niet verwijderen om de isolatie te plaatsen. Het patroon met de drukregelaar blijft ook na het aanbrengen van de isolatie gemakkelijk uitneembaar voor onderhoud. 

Aan beide zijden van het reduceerventiel zit een testpoort voor de aansluiting van een manometer. Zo kun je de druk voor en achter de regelgroep controleren. 

Druk- en temperatuurregeling gecombineerd

Als je naast de druk ook de temperatuur comfortabel wilt regelen, kun je de Apartment Control Units op de koud- en warmwaterleiding koppelen met een thermostatische Caleffi mengklep door middel van een T-stuk. Ook dit gecombineerd geheel is een compacte, onderhoudsvriendelijke en tijdbesparende oplossing tegenover een installatie met alle verschillende onderdelen voor druk- en temperatuurregeling afzonderlijk. Het systeem biedt elke bewoner een hoog comfort omdat het water constant op de ingestelde waardes blijft ondanks druk- en temperatuurschommelingen in het aangevoerde water. 

Werking

De werking van het reduceerventiel is gebaseerd op het evenwicht tussen de kracht van een veer op een klep om ze te openen en de kracht van een membraan om ze te sluiten.

Werking bij waterverbruik

Wanneer een kraan geopend wordt, wordt de veerkracht groter dan de kracht op het membraan. De klep in het ventiel zakt zodat het water kan doorstromen. Als de watervraag stijgt, daalt de druk onder het membraan en stroomt er nog meer water door de klep.

Werking zonder waterverbruik

Als er geen watervraag meer is, stijgt de druk weer en wordt het membraan omhooggeduwd. De druk op het membraan is nu groter dan de veerkracht, waardoor de klep sluit. Zo stopt de waterstroom met behoud van de ingestelde druk. De klep sluit bij het kleinste verschil tussen de kracht op het membraan en de veerkracht.

De ingebouwde keerklep voorkomt dat water uit de installatie bij onderdruk terugstroomt naar het leidingnet en het drinkwater verontreinigd wordt. Bij correcte stromingsomstandigheden opent de keerklep automatisch als de druk bovenstrooms groter is dan benedenstrooms. Als de stroming stopt, sluit ze door de kracht van de sluitveer van zodra de benedenstroomse druk in de buurt komt van de bovenstroomse.

Ontzorging bij installatie en ontwerp

Alles is voorhanden om je te ondersteunen bij het installatieontwerp met dit nieuw apparaat. Op de Caleffi website vind je alle technische kenmerken en kan je BIM- en CAD-bestanden downloaden. In de gedetailleerde technische documentatie staat perfect omschreven, met duidelijke schema’s, hoe je de Apartment Control Unit 539H installeert en onderhoudt. 

Apartment Control Unit 539H