Vlaamse regering zet in op groene warmte

Datum

Naast groene stroom gaat de Vlaamse overheid nu ook investeringen in de productie van groene warmte ondersteunen. Het “Actieplan Groene Warmte” bevat diverse maatregelen om de productie van warmte op basis van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren.
 
De ondersteuning van energieproductie op basis van schone, hernieuwbare energie is een van de hoofddoelstellingen van het Vlaamse energiebeleid. Tot nog toe bestond er alleen een steunregeling voor groene stroom en voor warmtekrachtkoppeling (een technologie waarbij elektriciteit wordt geproduceerd met restwarmte van verwarmingsinstallaties).
 
Met de goedkeuring van het “Actieplan Groene Warmte” heeft de Vlaamse regering beslist om voortaan ook voluit de kaart te trekken van groene warmte, de opwekking van warmte op basis van hernieuwbare energiebronnen.
 
Momenteel wordt in Vlaanderen 2,4 procent van de warmtevraag gedekt door groene warmte, wat neerkomt op iets meer dan 1 procent van de totale energiebehoefte.

 Volgens prognosestudies kan groene warmte tegen 2020 liefst twee derden van onze hernieuwbare energiedoelstelling van 13 procent invullen. “Groene warmte is veel goedkoper dan groene stroom en kan het per geproduceerde megawattuur met bijna 20 keer minder steun doen”, aldus minister Freya Van den Bossche.
 
Belangrijk is dat de steun voor groene warmte niet in de energiefactuur van de consument zal doorgerekend worden, maar wordt betaald vanuit de begroting van de Vlaamse regering. Voor 2012, 2013 en 2014 is telkens vier miljoen euro voorzien voor nieuwe projecten.


 
Er bestaan diverse vormen van groene warmte. Het gaat zowel om warmteopwekking via de verbranding van biomassa en biogas (o.a. pelletketels, maar ook grote industriële installaties), als om warmteproductie op basis van zonne-energie (zonneboilers) en de benutting van warmte uit de ondergrond of uit de omgevingslucht (warmtepompen). Behalve de steun voor grote industriële installaties die groene warmte opwekken bevat het actieplan dus ook energiepremies voor gezinnen en kmo’s, waarbij onder meer zonneboilers en warmtepompen harder worden aangemoedigd.
 
Bron: http://www.politics.be/persmededelingen/29861/