Trevanium doet aan legionellapreventie

Datum

Aan de Trevianum-scholengroep in Sittard volgen een kleine 3000 leerlingen les. De onderwijsinstelling biedt er drie soorten onderwijs aan:  havo-, atheneum-, en gymnasiumonderwijs. Uiteraard maakt ook sport deel uit van het onderwijsaanbod. De school gebruikt hiervoor twee sporthallen.

Iedere sporthal bevat zo’n 60 douches, waar de leerlingen zich na het sporten kunnen verfrissen. Installatiebedrijf Total Project Care BV uit het Nederlandse Stein werd erbij geroepen en kreeg de opdracht om de installaties aan te passen om automatisch te beheren in combinatie met energiebesparing en legionellabeheer.

Total Project Care BV nam samen met Caleffi de douche-installatie onder de loep. Tot dan toe waren de douches voorzien van een automatisch spoelsysteem waarbij iedere douchegroep werd uitgerust met een drieweg mengventiel. Het systeem spoelde hierbij enkel de warmwaterkant van de installatie. De koudwater-zijde werd echter niet behandeld. Daarnaast hadden de leidingen aan de koudwater-zijde een totale lengte van meer dan 100 meter, waardoor er een verhoogde kans op legionella besmettingen was.

De installatie werd uitgerust met de Legiomix® van Caleffi, een elektronisch mengventiel voor thermische desinfectie. Het toestel voert thermische desinfectieprogramma’s uit ter bestrijding van legionella. Daarbij worden ’s nachts de leidingen op 60°C gespoeld. Zo wordt een eventuele legionellabacterie gedood. Daarnaast is er dankzij de Legiomix slechts 1 mengwatercircuit nodig in plaats van een apart warm- en een koudwater circuit.

Om het risico op legionella-ontwikkeling extra klein te houden, nam Total Project Care BV nog extra maatregelen: zo werden de leidingen aan de koudwater-zijde ingekort van 100 naar 1 meter. Hoe korter deze leiding, hoe minder kans op besmetting (hotspots). Verder werd er in het begin van de leiding een dikkere buis gebruikt van 54mm. Van daaruit werd de leiding gereduceerd naar 35 mm. Zo mengt het water nog beter.

De Legiomix zorgt er niet alleen voor dat de installatie legionella beheersbaar blijft, maar maakt het ook perfect mogelijk om steeds dezelfde temperatuur te verkrijgen. Dat was vroeger niet het geval. In Trevianum is de temperatuur van het sanitair warm water in de boiler 70°C. De Legiomix stuurt de temperatuur van het sanitair warm water bij naar 40°C. Doordat de omgevingstemperatuur altijd rond de 20°C is, is retourtemperatuur nog steeds 38°C. Daardoor haal je een ΔP van amper twee. Een perfecte situatie, want naast een verhoogde veiligheid (minder kans op verbranding) scheelt zo’n lage ΔP heel wat in de stookkosten.

Tot slot heeft Total Project Care BV ook nog keerkleppen van Caleffi geïnstalleerd tussen de circulatie van de boiler en de Legiomix, de koudwaterleiding en de Legiomix en de circulatiepomp en de Legiomix. Zo stroomt het vervuilde water niet terug naar de waterleiding.