30 Marec 2022

Ventili proti zmrzovanju za sisteme toplotnih črpalk

Do leta 2050 ima Evropa Unija namen ustvariti družbeni sistem z ničelnim vplivom na okolje. Da bi ta prehod bil uspešen, je bilo narejenih veliko korakov. Na primer, zelo se trudimo da bi stavbe postale bolj trajnostne: mnogi lastniki ocenjujejo in zamenjujejo tradicionalne kotle z toplotnimi črpalkami, tudi po zaslugi bonusov.
Celotna ocena posameznih situacij nam pomaga, da bolje opredelimo, kako ogrevalne napeljave in kako zagotoviti njihovo zaščito in s tem podaljšati njihovo življenjsko dobo.

Trenutno je monoblok toplotnih črpalk zelo priljubljen na italijanskem trgu. To so tiste črpalke z zunanjo enoto, ki je neposredno povezana s sistemom preko hidravličnih dovodnih in povratnih cevi. Prav na teh inštalacijah obstaja nevarnost zmrzovanja. Da bi se temu izognili, se mnogi inštalaterji odločijo za grelni kabel, vendar ta rešitev ni optimalna, še posebej ne v primerih, ko pride do izpada električne energije.
Varnostni ventil proti zmrzovanju, ki ga je oblikoval Caleffi, pa deluje odlično tudi v primeru izpada električne energije, saj je element mehanske vrste.


Ventil proti zmrzovanju je mehanski zaščitni sistem, ki omogoča odtekanje vode, ki ostaja v tokokrogu. Ko temperatura vode v tokokrogu pade pod 3 °C, se zapiralo ventila proti zmrzovanju odpre, tako da voda odteče (nujno je da je aktivna polnilna enota). Zapiralo se zapre, ko se temperatura tekočine vrne na 4 °C.

Napravo je treba namestiti samo v navpičnem položaju v spodnjem delu cevi, pri čemer se morate izogibati sifonskim priključkom in se držati razdalje najmanj 15 cm od tal, da preprečite nastanek kakršnega koli ledenega stebra v spodnjem delu, ki bi lahko preprečil uhajanje vode iz ventila.

Če se uporabljajo zaščitni ventili proti zmrzovanju, mora biti minimalna nastavljena vrednost v načinu hlajenja vsaj za 2 °C višja od nazivne temperature odtoka iz ventila. V nasprotnem primeru lahko ventil proti zmrzovanju začne odvajati, ko toplotna črpalka deluje v načinu hlajenja.
Za premostitev tega problema, so se na trgu pojavili razne vrste ventilov proti zmrzovanju s vgrajenim senzorjem zraka za upravljanje naprave v poletni sezoni. Ko je zunanja temperatura nad 5 °C je delovanje ventila proti zmrzovanju onemogočeno zaradi prisotnosti senzorja temperature zraka. Med delovanjem hlajenja v poletni sezoni se torej izognemo posegu ventila.

VENTILI PROTI ZMRZOVANJU SERIJE 108