24 Julij 2020

Trideset let ICIM certificiranja

Družba Caleffi s ponosom naznanja, da je 16. julija 2020 uspešno obnovila certifikat za sistem vodenja kakovosti. S tem je prav tako proslavila izjemen dosežek, tridesetletnico potrjevanja s strani ICIM.
Družba Caleffi tako že tri zaporedna desetletja zagotavlja in ohranja predpisane, izjemno visoke standarde kakovosti. Caleffi si ob tem prizadeva ostati na začrtani poti, brez dvomov in brez upočasnitev.

Prvi certifikat (na fotografiji spodaj) je z dne 11. junija 1990. Na njem je navedena št. 0003/0, kar pomeni, da je bila družba Caleffi tretja v Italiji, ki je pridobila ICIM certifikat.

Kaj sploh je ICIM?

ICIM je neodvisen izdajatelj certifikatov, specializiran za sektor mehanike, termohidravlike, inženiringa in protivlomnih sistemov. Danes je vodilni organ za potrjevanje poklicnih profilov, prav tako pa sodi tudi med vodilne strokovnjake v Italiji in po svetu za izdajanje certifikatov na področju obnovljivih energij in energetske učinkovitosti. Njegovo delo, ki ga priznava in zaznamuje strog etični kodeks, zagotavlja prisotnost usposobljenih izvajalcev na trgu in uskladitev pristojnosti na evropski ravni.

Zakaj sprejeti sistem vodenja kakovosti?

Pri sprejetju sistema vodenja kakovosti ne gre samo za uradno priznanje s strani organa, ki je zadolžen za izdajo certifikatov, temveč tudi in predvsem za strateško odločitev podjetja, ki se za to odloči. Zagotavljanje kakovosti se ne nanaša samo na končni izdelek, pač pa tudi na interne procese podjetja. Prav zanje si mora podjetje vzeti čas, da bi jih prevrednotilo in izpopolnjevalo z namenom nenehnih izboljšav, ki morajo biti udejanjene in ne samo načrtovane. Vse to je ključnega pomena za podjetja, ki želijo ostati na vrhu lestvice tako na trgu na splošno kot v svoji panogi.

Kaj je ICIM certifikat za sistem vodenja kakovosti ICIM?

Certificiranje pomeni, da priznani certifikacijski organ preveri in odobri sistem vodenja kakovosti, na podlagi zahtev standarda ISO 9001.

Proces certificiranja predvideva več faz, in sicer preverjanje dokumentacije (v tej fazi certifikacijski organ preveri, če so izpolnjene zahteve standarda), ki mu sledi inšpekcijski pregled, zatem letni nadzor in triletno obnovitveno obdobje.

Med temi fazami, certifikacijski organ izvede pregled dokumentacije, evidenc in dejavnosti podjetja, v skladu s standardom ISO 9001.

Preberite več o certifikatih Caleffi