09 Januar 2022

Termična enota s fiksno regulacijo v omarici

Termična enota s fiksno regulacijo s setom za distribucijo primarnega kroga je namenjena uporabi v instalacijah mešanega tipa, kjer uporabljamo površinsko ogrevanje s sevanjem v kombinaciji z radiatorskim ogrevanjem. V tej seriji se toplotna regulacija izvaja s tripotnim termostatskim ventilom.

Komplet za distribucijo deluje tako, da distribuira grelnim telesom del medija, ki izhaja iz primarnega kroga kotla. Le-ta je popolnoma opremljen z razdelilci z vgrajenimi regulacijskimi in zapornimi ventili ter kompletom za diferencialni by-pass, s katerim je mogoče regulirati primarni krog. Slednji je obvezen v primeru, če je prisotna obtočna črpalka za primarni krog in kroge radiatorjev nadzirajo termostatski ali elektrotermični ventili.

Sestavni deli


  1. Tropotni mešalni termostatski ventil z vgrajenim senzorjem
  2. Obtočna črpalka, ALPHA2 L 25-60
  3. Nastavljiv priključek za praznilni ventil
  4. Varnostni termostat
  5. Manometer
  6. Razdelilci za distribucijo v primarnem krogu
  7. Diferencialni by-pass za primarni krog
  8. Priključna omarica

  A. DOVOD IZ KOTLA
  B. POVRATEK V KOTEL
  C. POVRATEK IZ SISTEMA
  D. DOTOK V SISTEM

  9. Razdelilec na povratku z zapornimi ventili
10. Razdelilec na dovodu z merilnikom pretoka in regulirnim ventilom
11. Termostatske glave z avtomatskim odzračevalnim ventilom in priključki za praznenje in polnjenje
12. Fleksibilna cev diferencialnega by-passa (opcija koda 182000)

Primer vgradnje

Naši proizvodi

Serija 182 ... Termična enota s fiksno regulacijo v omarici
Serija 182 ... Termična enota s fiksno regulacijo v omarici
Serija 182 ... Termična enota s fiksno regulacijo
Serija 182 ... Termična enota s fiksno regulacijo

Kontakt
Email: info.si@caleffi.com
Tel.: 05 6400 152