22 Marec 2017

SVETOVNI DAN VODA 2017, 22. marec

Leta 1993 je Generalna skupščina OZN 22. marec razglasila za svetovni dan voda. Usklajuje ga oddelek ZN-Voda, ki vsako leto posebno pozornost nameni temam, povezanim s pitno vodo.

Letošnja osrednja tema so “Odpadne vode“

 

Velik delež odpadne vode iz naših domov, mest in industrijskih obratov se preprosto vrne v naravo, ne da bi izkoristili njen potencial in jo iz onesnaževalca pretvorili v uporaben vir.  Z recikliranjem vode in ustreznim prečiščevanjem, se lahko odpadno vodo uporabi za namakanje javnih zelenih površin, za hladilne sisteme proizvodnih in industrijskih obratov, za potrebe kmetijstva itd.

Pri ustvarjanju novih izdelkov in izpeljevanju projektov so Caleffijeve prednostne naloge varovanje okolja in ekološka ozaveščenost, predvsem, ko gre za vodo – najpomembnejši medij HVAC industrije. Ko je govora o varčevanju z vodo in preprečevanju njenega onesnaževanja, moramo omeniti dva naša izdelka: regulatorje tlaka in cevne ločevalnike. 

Regulatorji tlaka so naprave, ki znižujejo in uravnavajo visok in spremenljiv tlak vode, ki iz javnega omrežja vstopa v domače omrežje. Na voljo so različni regulatorji tlaka (poševni, ravni, s filtri, za visoke temperature), vsem pa je skupno izjemno tiho delovanje. Stabiliziran, nižji tlak zagotavlja manjše izgube vode, kar zagotovo koristi ne samo okolju, temveč tudi vašemu žepu.

Cevni ločevalniki so hidravlične zaščitne naprave, ki preprečujejo povratek onesnažene vode v javno vodovodno omrežje. Tovrsten povratek povzroči nihanje tlaka v vodovodnem omrežju. Skladno z evropskima standardoma EN 1717 in EN 12729, se morebitnim ekološkim nesrečam in nevarnostim za naše zdravje lahko izognemo z namestitvijo cevnih ločevalnikov med domače in javno vodovodno omrežje. Na ta način preprečimo mešanje voda iz obeh omrežij.

 

Voda je vir življenja.
Uporabljajmo jo smotrno in jo zaščitimo!

 


NAŠA PALETA IZDELKOV