11 Marec 2019

ISH FRANKFURT 2019: NOVA DVORANA, NOVA STOJNICA

CALEFFI NA SEJMU ISH: NOVA DVORANA, NOVA STOJNICA
Dvorana 9.1 A42

Caleffi s pripravami na ISH 2019 v Frankfurtu vstopa v novo dimenzijo.

Spremenil se je namreč izložbeni prostor, na katerem se bo letos predstavila družba Caleffi in ostale blagovne znamke iz HVAC panoge. Nova podoba frankfurtskega sejma je spodbudila popolno reorganizacijo dvoran in pripadajočih proizvodnih sektorjev. Poslavljamo se torej od že dobro znane dvorane 10.1, ki se je dokončno umaknila iz scene, ter pozdravljamo dvorano 9.1., ki nam ponuja številne prednosti, tako v smislu same strukture, kot tudi možnosti za našo predstavitev.

Najprej opazimo bistveno višjo višino samega prostora – morda nič senzacionalnega, pa vendar gre za izrazito izboljšanje, saj bodo lahko sedaj fiksne strukture stojnice segale kar 4 m v višino, za kar smo si pri Caleffiju prizadevali že veliko časa. Končno se bo lahko na frankfurtskem sejmišču predstavil tudi naš CUBOROSSO – ključni element Caleffijeve stojnice.

Imeli smo priložnost ogledati si golo podobo nove dvorane vse od začetka premestitvenih del našega predstavitvenega prostora, obenem pa smo se v tem času še tesneje povezali s frankfurtskim sejmiščem. Pohvalimo se lahko z najprepoznavnejšo točko celotne dvorane.

ZANIMIVOST: Uradni hashtag #ISH19 – če želite omeniti tudi Caleffi, uporabite hashtag #ISH19Caleffi

ISH Frankfurt uradna spletna stran

Skladno s svojim prizadevanjem po prepoznavnosti na svetovnem nivoju, si je družba Caleffi stalno prizadevala za povečanje lastnega razstavnega prostora.

ISH je vodilni sejem naše panoge zunaj meja Italije, kjer ima Caleffi tri proizvodne prostore in svoj sedež. Gre tudi za trenutno najbolj uveljavljen sejem znotraj naše panoge z najbolj množičnim obiskom, tako s strani samih HVAC specialistov kot tudi ostalih obiskovalcev iz številnih držav sveta. ISH predstavlja osrednjo točko evropske in svetovne industrije, kar potrjuje statistika obiskov in razstavljavcev.

Sporočilo, ki ga tokrat pošiljamo svojim obiskovalcem, je jasno in glasno. Omenjeni korak naprej nas premešča na svetovno raven. Samozavest, ki smo jo pridobivali skozi leta, tako s prodajo kot proizvodnim procesom, se v fizični obliki kaže na tokratnem ISH.

Z letošnjim drznejšim pristopom se ne bomo predstavili zgolj z našimi zadnjimi izdelki, temveč tudi s trdnostjo našega italijanskega podjetja kot celote, ki zajema vrednote, cilje, ljudi in delovne prostore, ki jih uporabljamo na dnevni osnovi.

Že bežen pregled našega delovanja vsakomur pokaže, kako blizu nam je italijanska proizvodnja: prevladujoče barve so bela, rdeča in zelena. Gre za namerno, strateško izbiro, ki dokazuje pripadnost italijanski zastavi. Kaj bi lahko bolje izrazilo Caleffijev globoko zakoreninjen ponos do italijanskega talenta? Prav to prepričanje družbo spremlja že skoraj 60 let. 

Ker bi se radi čim bolje predstavili svetovnemu trgu, izkoriščamo fizično prisotnost CUBAROSSA, ki družbo Caleffi predstavlja s pomočjo navidezne resničnosti.

Reprodukcija našega Raziskovalnega Centra krepi sam koncept naših investicij v tehnologijo, materiale in inovacije v najširšem smislu. Našim obiskovalcem zagotavlja poglobljeno doživetje. Pristop, ki ga uporabljamo za predstavitev naše družbe pred svetovnim občinstvom, s pomočjo izjemne moči, ki nam jo ponuja sodobna digitalna komunikacija, s polno doživeto izkušnjo in razkritjem značaja naše družbe prek zvokov in slik, nas prav tako postavlja na sam vrh. Obiskovali lahko tako občutijo, kako je sprehoditi se skozi naše podjetje in odkrivati »živčne centre« našega življenja prek izjemno privlačne izkušnje, ki jo omogoča 3D virtualna resničnost.

CUBOROSSO z arhitekturnega vidika predstavlja tako mejnik kot jedro celotnega razstavnega prostora, ki deluje kot kolesno pesto, iz katerega se ostali razstavljavci geometrično razpršijo na vse smeri. Z ideološkega vidika pa nedvomno predstavlja samo družbo in obenem žigosa njen značaj na stojnici, tako s svojo strukturno kot čustveno silo.

Predstavljamo vam tri glavne prostore na stojnici. Prav vsak od njih nosi določen arhitekturni in simbolni pomen:

- PROIZVODNO OBMOČJE > C+ PROIZVODNJA

Industrijski in tehnološki materiali jasno prikazujejo kako močno se identificiramo z italijanskim inženirskim sektorjem – gre za sektor, ki se je izjemno hitro razvil in spretno prodrl na mednarodno raven, ne da bi ob tem izgubil svoje tradicionalne vrednote. Naše proizvodno jedro se skozi leta ni spremenilo, kljub odločnemu nastopu na svetovnem trgu in razširitvi ponudbe komponent za ogrevanje in hidravlične sisteme, s čimer smo želeli zadostiti potrebam nenehno razvijajočega se in vse zahtevnejšega trga.

Ste že prenesli Caleffijev katalog izdelkov?

- CHD in BIM stolpec > ZA INŽENIRJE

CHD in BIM stolpec ustvarja krožno točko, ki obiskovalcem ponuja možnost vpogleda v najnovejše platforme programske opreme za HVAC inženirje in BIM knjižnice.

Želite izvedeti več o CHD?Želite izvedeti več o BIM?

- POGOSTITEV > SKRB ZA KUPCE

Pozornost do naših obiskovalcev in želja po ustvarjanju timskega duha se kažeta v prijetnem ambientu, ki smo ga opremili z udobnimi materiali. Želimo vam pričarati prijeten obisk, hkrati intenziven in sproščujoč – nudimo vam posebno mesto, ki ponuja harmonično noto in odlično italijansko hrano.