14 September 2015

DIRTMAG - Lovilec nesnage iz polimera z magnetom

Lovilec nesnage loči vso nesnago, ki se zadržuje v zaprtih tokokrogih naprav, predvsem delce peska in blata, vse to pri izredno majhni tlačni izgubi. Nesnaga se zbira v veliki komori za ločevanje, odstrani pa se lahko med samim delovanjem naprave in omogoča nizke frekvence čiščenja. Serija lovilcev nesnage DIRTMAG vsebuje odstranljiv magnetni obroč za ločevanje železovih nečistoč. Izdelan iz materiala, ki omogoča njegovo uporabo v klimatizacijskih sistemih, je izredno prilagodljiv, saj se ga lahko namesti tako na horizontalne kot tudi na vertikalne cevi.

Princip delovanja lovilca nesnage z magnetom temelji na kombiniranem delovanju več dejavnikov. Notranji element je sestavljen iz skupka žarkasto razporejenih mrežnatih površin. Nečistoče, prisotne v vodi, se ob trku s temi površinami ločijo in ob tem padejo v spodnji del telesa v katerem se zbirajo. Železove nečistoče se zahvaljujoč dvema magnetoma, vstavljenima na zunanjem, odstranljivem delu naprave, zadržijo v notranjosti telesa lovilca nesnage. Velikost notranjosti naprave DIRTMAG upočasnjuje hitrost toka tekočine, kar omogoča ločevanje zbranih nečistoč. Z odprtjem odtočne pipe se lahko izvrši odlaganje nečistoč, tudi med samim delovanje naprave.

Serija 5453 ... DIRTMAG - Lovilci nesnage iz polimera z magnetom

Tehnična dokumentacija