26 Maj 2017

Caleffi in nova izdaja standarda UNI EN ISO 9001:2015

Caleffi sodi med prva italijanska podjetja, ki so zahtevala in tudi pridobila certifikat za nadgradnjo standarda UNI EN ISO 9001:2015. Tokrat pa ni šlo za običajno nadgradnjo - nova različica standarda je namreč terjala poglobljeno analizo celotnega ekosistema podjetja. Potrebna je bila ocena vseh aspektov delovanja, tako samega trga kot dobaviteljev in poslovnih partnerjev, družbenega scenarija ter notranjih virov (človeških, finančnih in materialnih), s pomočjo katere bi se opredelilo tveganja in priložnosti. Sledil je niz ukrepov za povečanje učinkovitosti sistemov upravljanja in zaščito dragocenosti.

Z drugimi besedami, vodstvo podjetja je opravilo temeljito SWOT analizo in ob tem upoštevalo potrebe in pričakovanja deležnikov. 


Za lažjo predstavo vam na kratko predstavljamo opravljene naloge:

  • Opis podjetja in prepoznavanje njegovih dragocenosti tako v notranjem kot zunanjem poslovnem okolju
  • Določitev dejavnikov notranjega in zunanjega poslovnega okolja (PEST analiza – analiza različnih dejavnikov: politični, pravni, tehnološki, konkurenčni, tržni, kulturni, družbeni, ekonomski, okoljski in etični ter poznavanje podjetja)
  • Analiza posameznega dejavnika v obstoječih in pričakovanih razmerah
  • Prepoznavanje potreb in pričakovanj deležnikov
  • Prepoznavanje ter ocenjevanje tveganj in priložnosti: vsak dogodek je bil ocenjen na podlagi skupne klasifikacijske sheme, ki vodstvu omogoči sklepanje odločitev za prihodnje

Analiza je za več kot leto dni zajela vsa področja dela in ponudila priložnost izmenjave znanj na vodstvenem nivoju.  

Pridobitev nove izdaje certifikata pa nikakor ne pomeni, da se je delo zaključilo. Če ponazorimo, ne gre za statičen posnetek nekega trenutka, ki ga po doseženem cilju nekam odložiš in nanj pozabiš, temveč gre za živo fotografijo, ki se nenehno posodablja. Nova različica standarda UNI EN ISO 9001:2015 je spodbudila prenovo na najvišji ravni, ki bo podjetju zagotovo doprinesla pomembno dodano vrednost ter hkrati okrepila vrednost vseh deležnikov.
Jasno je, da večje zavedanje svojih zmožnosti in prednosti ob morebitnih težavah, vodi k večji učinkovitosti različnih sistemov vodenja.