19 Maj 2020

Avtomatske enote za obdelavo vode in polnjenje za zaščito tokokroga pred nastankom vodnega kamna in korozije

Caleffi Hydronic Solutions je ustvaril inovativen in celostni sistem za zaščito klimatskih sistemov. Tokokrogi bodo odslej zaščiteni od nastanka vodnega kamna in korozije, zahvaljujoč Avtomatski enoti za obdelavo vode, serije 580020, kartušam za mehčanje vode ali demineralizacijo ter Enoti za avtomatsko polnjenje z ločevalnikom serije 580011. In vse to ob upoštevanju najstrožje zakonodaje na tem področju in varovanja okolja.

Zakaj izbrati Caleffijeve enote za obdelavo vode?

  • Ena sama enota tako za mehčanje vode kot za demineralizacijo
  • Manjša dimenzija hidravličnega dela in kartuš za obdelavo vode
  • By-pass za nastavitev trdote vode po obdelavi
  • Združljivost s kompaktno enoto za polnjenje z ločevalnikom, v skladu z zahtevami standarda EN1717

V zadnjih letih so klimatski sistemi postali izredno učinkoviti, saj so se povečale njihove  zmogljivosti, ob tem pa se je znižala poraba. Prav tako se je omejil njihov škodljiv vpliv na okolje, tako z vidika prihranka energije kot znižanja onesnažujočih izpustov. Vendar pa je za zagotovitev visokih standardov delovanja med celotnim življenjskim ciklom sistema potrebno sprejeti ustrezne previdnostne ukrepe.

Lastnost vode, ki jo dolivamo v zaprt tokokrog, je ključnega pomena. Italijanski ministrski odlok o minimalnih zahtevah z dne 26. 6. 2015 in standard UNI8065: 2019 pri obdelavi vode s kemikalijami in v sistemih za mehčanje in demineralizacijo vode, opredeljujeta bistvene korake za zagotovitev največje energetske učinkovitosti. Namreč, če za polnjenje zaprtega tokokroga uporabljamo zelo trdo vodo, obstaja velika verjetnost za nastanek vodnega kamna.

S segrevanjem vode se kalcijeve in magnezijeve soli kristalizirajo in se pričnejo nalagati na izmenjevalnih površinah ali v najožjih predelih sistema ter s tem povzročijo zamašitve, ki lahko ovirajo prehod tekočine ali delovanje regulacijskih delov. Električna prevodnost pa ne kaže samo na sposobnost nastanka vodnega kamna, temveč tudi na stopnjo korozivnosti same vode.
Višja kot je, večja je količina prisotnih soli, ki lahko pričnejo razjedati kovinske dele in jih s tem stanjšajo ali pa povzročijo mikro-razpoke. Ohranjanje teh vrednosti pod nadzorom torej pomeni pomagati kemičnim sredstvom pri zaščiti celotnega klimatskega sistema pred korozijo in nastankom vodnega kamna.

Zakaj je Caleffi ustvaril nove enote za obdelavo vode in polnjenje?

Caleffi Hydronic Solutions je prav zaradi zgoraj omenjenih težav izdelal inovativen in celovit sistem: novo Avtomatsko enoto za obdelavo vode, serije 580020, ki se jo  namesti na polnilno cev v zaprtih tokokrogih sistemov za gretje in hlajenje. Znotraj izredno majhnega ohišja so umeščeni vsi dodatki, ki poskrbijo za ustrezno obdelavo vode: idealna rešitev zlasti za toplotne postaje, kjer ni na voljo veliko prostora. Krmilnik na enoti za obdelavo vode izvaja trojno funkcijo:

  • merilnik omogoča merjenje pretoka in količine napolnjene vode;
  • celica za takojšnje merjenje prevodnosti preveri učinkovitost obdelave vode in pokaže, kdaj bi bilo potrebno zamenjati kartušo;
  • elektronski sistem omogoča parametriranje postopka obdelave vode prek vmesniške funkcije za spremljanje polnjenja.

Uporabnik lahko prav tako določi stopnjo trdote vode po obdelavi. Zahvaljujoč by-passu na kartuši se lahko namreč nastavi količino neprečiščene in obdelane vode, ki se jo bo dolilo v sistem, s čimer uporabnik dobi mešanico z želeno vrednostjo °f (ali °dH). Voda, ki je popolnoma omehčana, vsebuje stopnjo trdnosti vode, ki je nižja od 1 °f, kar je za nekatere sisteme premalo. Omenjena nastavitev pa ni potrebna za postopek demineralizacije vode, saj krmilnik sam določi, kdaj je dosežena izbrana mejna vrednost električne prevodnosti.

Odkrij pestro paleto kartuš za enote za mehčanje in demineralizacijo vode

Na voljo je pestra paleta kartuš, ki tej enoti omogoča prilagoditev na različne vrste sistemov, tako kar se tiče same obdelave vode kot tudi same količine vode (velikost sistema).
Na voljo so kartuše za enkratno uporabo velikosti 2,7 do 4,5 l tako v verzijah za mehčanje kot za demineralizacijo, ki so idealne za polnjenje srednje-majhnih sistemov. Kartušo se namesti neposredno na enoto za obdelavo vode. Po dokončanem polnjenju uporabnik enoto zaustavi brez odstranjevanja kartuše, saj se jo lahko uporabi za ponovno polnjenje med delovanjem sistema.
Za demineralizacijo sta na voljo tudi dve kartuši večjega formata za ponovno polnjenje. Idealni sta za polnjenje večjih sistemov, omogočata večjo zmogljivost obdelave vode kar se tiče prostornine vode in se lahko obnovita z ustreznim kompletom za ponovno polnjenje. Po ponovnem polnjenju se lahko namesti kartuša za enkratno uporabo za običajno vzdrževanje.

Združevanje avtomatske enote za obdelavo vode z avtomatsko polnilno enoto z ločevalnikom

Voda, ki je bila predelana z zgoraj naštetimi načini obdelave, predstavlja veliko nevarnost za zdravje in ni več primerna za pitje. V skladu s standardom EN1717 je zato potrebno za zaščito sanitarnega omrežja namestiti ločevalnik tipa BA. Caleffi Hydronic Solutions v ta namen ponuja Avtomatsko kompaktno enoto za polnjenje, serije 580011, ki vključuje dva zaporna ventila, filter, cevni ločevalnik s conami različnih tlakov tipa BA in avtomatsko polnilno enoto.
Namesti se jo na vodovodno cev ogrevalnih sistemov zaprtega kroga, njena naloga pa je stabiliziranje sistemskega tlaka na nastavljeno vrednost ter samodejno dodajanje manjkajoče vode. Ločevalnik preprečuje, da bi kontaminirana voda iz zaprtega kroga ogrevalnega sistema pritekla v sanitarno vodovodno omrežje.
Zahvaljujoč poševni obliki ločevalnika se lahko enoto serije 580011 namesti na vertikalne cevi, ločeno od enote za obdelavo vode. S tem korakom prispevamo k izpolnitvi zahtev za namestitev vsakega sistema.
Nenazadnje, posebna povezovalna spojka omogoča neposredno povezovanje na enoto za obdelavo vode, s čimer se ustvari eno samo polnilno enoto.