02 April 2020

Webinars

Caleffi Vam nudi serijal webinar-a kojim će pokušati da predstavi seriju artikala za
hidrauličko balansiranje cevne mreže u KGH instalacijama, seriju artikala zonskih
ventila i predstaviti nove artikle.

Šta Vam nudi Webinar:

  • Mogućnost da iz udobnosti svog doma ili kancelarije prisustvujete edukaciji
  • Mogućnost da dobijete odgovore na pitanja iz oblasti koje se obrađuju
  • Aktivno učestvovanje u diskusiji sa predavačem

Vreme koje biste inače proveli u saobraćajnoj gužvi, na putu do mesta održavanja
seminara sada možete iskoristiti za pravu edukaciju.

Planirane teme i raspored održavanja je sledeći:

  • Evolucija radijatorskih ventila

Sreda 29. 04. 2020. 11:00-12:00

Tema posvećena evoluciji radijatorskih ventila: od tradicionalnih termostatskih radijatorskih ventila,
preko termostatskih radijatorskih ventila sa predregulacijom do dinamičkih ventila.
Primena dinamičkih ventila i puštanje sitema u rad, dimenzionisanje pumpe i provera ispravnosti rada ventila.

  • FLOWMATIC ventil nezavisan od pritiska za dinamičko balansiranje (PICV) 

Sreda 06.05.2020. 11:00-12:00 

Primena uredjaja za dinamičko balansiranje njihova primena u instalacijama i efekat postizanja boljih uslova
ugodnosti u svakom delu grejnog objekta. Prednosti korišćenja seta za HVAC instalacije i način regulisanja. 
 

  • Zonski ventili 

Sreda 13.05.2020. 11:00 - 12:00  

Podela zonskih ventila prema unutrašnjem zapornom elementu. Primena zonskih ventila.
Način regulisanja i dimenzionisanje ventila.  

  • Reduciri pritiska i mešni ventili 

Sreda 20.05.2020. 11:00 - 12:00

Nestabilan pritisak u sistemu i njegov uticaj na elemente sanitarnog kruga, rešavanje problema
primenom reducira pritiska. Asortiman Caleffi proizvodnog programa. Primena termostatskog mešnog
ventila sa asortimanom proizvoda ove vrste.  

  •   Recirkulacioni sistem sanitarne vode i Legiomix - termička dezinfekcija 

Sreda 27.05.2020. 11:00 - 12:00

Prednosti recirkulacionog sistema sanitarne vode, uredjaji za balanisranje sanitarnog kruga.
Bakterija Legionela - opasnost po ljudsko zdravlje, termička dezifenkcija primenom hibridnog mešnog ventila - Legiomix.  

  • Hidraulički separatori i termičke distribucione jedinice  

Sreda 03.06.2020. 11:00 - 12:00

Primena hidrauličkih odvajača, princip rada kao i asortiman proizvodnog programa. Višenamenski odvajač.
Primena termičkih distribucionih jedinica, predmontirani set.  

Prijavu za Webinar možete izvršiti preko obrazca za prijavu