14 Jun 2016

Uređaji za statičko balansiranje

Princip rada

Balansni ventil je hidraulički uređaj koji dozvoljava regulisanje protoka fluida koji kroz njega prolazi. Regulisanje se vrši pomoću kape, kojom se definiše pomeranje zatvarača ventila, i na taj način reguliše protok fluida. Protok se kontroliše prema vrednosti ∆p koja se meri na dva priključka koja se nalaze na telu ventila.

 


Venturi uređaj za merenje protoka

Ventili serije 130 dimenzija od 1/2" do 2" su opremljeni  mernim uređajem koji se zasniva na Venturi principu. Uređaj je smešten u telu ventila koji se nalazi uzvodno od zatvarača ventila.

Ovaj sistem obezbeđuje sledeće prednosti:

  1. Omogućuje stabilno merenje tokom regulacije protoka. Balansni ventili imaju svoje priključke, uzvodno i nizvodno od zatvarača ventila, za merenje pritiska. To znači da, kada je ventil zatvoren na manje od 50% od njegove pune otvorenosti, turbulencija koja se stvara nizvodno od zatvarača ventila izaziva nestabilnost u signalu pritiska a kao rezultat imamo grešku merenja prilikom očitavanja.

  2. Venturi sistem omogućava brži proces merenja i ručnog balansiranja protoka. Protok je sada samo u funkciji izmerenog ∆p uzvodno i nizvodno od zatvarača ventila, a ne kroz ceo ventil.


Kapa za podešavanje

Oblik kape za podešavanje je došao kao rezultat istraživanja ergonomije kako bi se obezbedila najveća udobnost rukovaoca i precizno podešavanje.

  • Opseg podešavanja sa 5 okretaja  dozvoljava veliku preciznost  kada je u pitanju balansiranje hidrauličkih kola.

  • Mikrometarska graduisana skala je velika i jasna i omogućava jednostavno podešavanje protoka.
  • Kapa je napravljena od ojačanog  polimera visoke čvrstoće, otpornog na koroziju.

 

Artikli

Serija 130 ... Balansni ventil za hidrauličke sisteme
Serija 130 ... Balansni ventil za hidrauličke sisteme. Telo od livenog gvožđa
Serija 130 ... Elektronski merač diferencijalnog pritiska i protoka

Flajer

Video