05 August 2020

Termička jedinica sa fiksnom regulacijom i setom za distribuciju fluida za primarni krug grejanja

Termička jedinica sa fiksnom regulaciojom i setom za distribuciju fluida za primarni krug grejanja se koristi kod kombinacije radijatorskog i podnog grejanja. Termička jedinica sa fiksnom regulaciojom održava konstantan protok fluida na zadatoj temperaturi za podno grejanje. Regulisanje temperature vrši se hidrauličkom jedinicom koja se sastoji od termostatskog trokrakog ventila sa ugrađenim senzorom. Funkcija ovog seta je da obezbedi protok fluida oko kotla do grejnih elemenata. Komplet sa razdelnicima sa ugrađenim zaustavnim i regulacionim ventiulima i podesivim by-pass setom za primarni krug radijatorskog grejanja. Druga neophodna oprema su termostatski ili elektrotermički ventili.

 

Karakteristične komponente

 

  1. Termostatski mešni ventil sa ugrađenim senzorom
  2. Visoko efikasna pumpa UPM Auto L 25-70
  3. Priključak za podesivi drenažni ventil
  4. Sigurnosni termostat
  5. Manometar
  6. Razdelnici za primarni krug
  7. Diferencijalni by-pass set za primarni krug
  8. Kutija sa električnim kablovima

  A. KOTAO RAZVOD
  B. KOTAO POVRAT
  C. SISTEM POVRAT
  D. SISTEM RAZVOD

  9. Sabirnik sa zaustavnim ventilima
10. Razdelnik sa meračima protoka i balansnim ventilima
11. Završni sklop sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje/pražnjenje
12.Fleksibilno crevo za diferencijalni by-pass (opciono art.182000)

 

Šema primene

Asortiman

Serija 182 ... Termička jedinica sa fiksnom regulacijom u ormariću
Serija 182 ... Termička jedinica sa fiksnom regulacijom u ormariću
Serija 182 ... Termička jedinica sa fiksnom regulacijom
Serija 182 ... Termička jedinica sa fiksnom regulacijom
 

Caleffi proizvode možete kupit kod:

Etaž d.o.o.

Energy net d.o.o.

Doming d.o.o.