25 October 2017

Razdelnici od kompozitnog materijala

  • Razdelnici su napravljeni od kompozitnog materijala posebno projektovanog za regulisanje i distribuciju fluida u sistemima podnog grejanja.
  • Napravljeni od specifičnog tehnopolimera koji garantuje visoku otpornost na plastične deformacije i konstantne performanse pri variranju temperature.
  • Razdelnik je u kompletu sa meračima protoka sa ugrađenim regulacionim ventilima i sabirnik u kompletu sa zaustavnim ventilima sa mogućnošću ugradnje eletrotermičkih glava.
  • Završni sklop u kopletu sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje/pražnjenje.
  • Izlazni priključci za individualne grejne krugove su napravljeni za upotrebu sa brzim spojnicama sa adapterom, što ih čini jednostavnim za montažu i uklanjanje.
  • Termometri su dostupni kao dodatna oprema, postavljaju se na cevi, mere trenutnu temperaturu fluida na povratnoj cevi.

Naš asortiman

Serija 671 ... Predmontirani razdelnici od kompozitnog materijala

Caleffi proizvode možete kupiti kod

Etaž d.o.o.

Energy net d.o.o.

Doming d.o.o.